Trwa ładowanie...
d2ocm3c
espi

FERRUM - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...

FERRUM - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Ferrum" S.A. w dniu 25 listopada 2010 r. (91/2010)
Share
d2ocm3c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Ferrum" S.A. w dniu 25 listopada 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Ferrum" S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Ferrum"S.A. w dniu 25 listopada 2010 r. (NWZ):BSK RETURN S.A. posiadał 6.780.000 akcji, z których przysługiwało 6.780.000 głosów stanowiących 37,02 % głosów na tym NWZ, odpowiadających 27,62 % ogólnej liczby głosów w Spółce.HW PIETRZAK HOLDING Sp. z o.o. posiadał 6.697.730 akcji, z których przysługiwało 6.697.730 głosów stanowiących 36,57 % głosów na tym NWZ, odpowiadających 27,29 % ogólnej liczby głosów w Spółce.Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.600.000 akcji, z których przysługiwało 1.600.000 głosów stanowiących 8,74 % głosów na tym NWZ, odpowiadających 6,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce.Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 24.543.252.W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Ferrum" S.A. w dniu 25 listopada 2010 r. brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 18.315.285 głosów, tj. 74,62 %
ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2ocm3c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Tadeusz Kaszowski Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski
2010-11-25 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ocm3c

Podziel się opinią

Share
d2ocm3c
d2ocm3c