Trwa ładowanie...
dyvpkm8

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spółki ANTI SA

Uchwała Nr 389/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym...

Share
dyvpkm8

Uchwała Nr 389/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ANTI S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.338.889 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ANTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 sierpnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ANTI S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 sierpnia 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLANTI000012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8