Trwa ładowanie...
d4ee65t
d4ee65t

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii SN12939 BARCLAYS BANK PLC

Uchwała Nr 722/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym...

Share
d4ee65t

Uchwała Nr 722/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji serii SN12939 emitowanych przez BARCLAYS BANK PLC

§ 1 Na podstawie Uchwały Nr 716/2008 Zarządu Giełdy z dnia 25 września 2008 r., § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy i § 2 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 30 września 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 18.385.198 (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) obligacji serii SN12939 emitowanych przez BARCLAYS BANK PLC, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i terminie wykupu w dniu 18 sierpnia 2011, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "XS0366349529", 2) notować obligacje emitowane przez BARCLAYS BANK PLC, o których mowa w pkt 1), w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu, pod nazwą skróconą "BRNRE0811". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4ee65t

Podziel się opinią

Share
d4ee65t
d4ee65t