Trwa ładowanie...
d4myc5s

GPW: zawieszenie prawa do działania spółki ANTARES CORPORATE FINANCE

...

Share
d4myc5s

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie prawa do działania spółki ANTARES CORPORATE FINANCE

Decyzja Nr 5/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zawieszenia prawa do działania spółki ANTARES CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w charakterze Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect

Na podstawie pkt 33a ppkt 1) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w zw. z § 18 ust. 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz z upoważnienia Zarządu Giełdy wyrażonego Uchwałą Nr 704/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Dyrektor Działu Rozwoju Rynku postanawia zawiesić prawo do działania spółki ANTARES CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w charakterze Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d4myc5s

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem pkt 33a ppkt 1) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie w przypadku, gdy Autoryzowany Doradca nie zatrudniał jednocześnie, przez okres dłuższy niż miesiąc, co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Mając na uwadze, iż spółka ANTARES CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 8 lutego 2012 r., czyli przez okres dłuższy niż miesiąc, nie zatrudniała jednocześnie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku postanowił jak w decyzji.

kom amp/

d4myc5s

Podziel się opinią

Share
d4myc5s
d4myc5s