Trwa ładowanie...
d2vady9

GRUPA LOTOS - Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2012r. (5/2012)

GRUPA LOTOS - Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2012r. (5/2012)

Share
d2vady9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje terminy przekazywania raportów okresowych Grupy LOTOS S.A. w 2012r. 1. Terminy publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych Grupy Kapitałowej LOTOS: - IV kwartał 2011r. 23.02.2012r. - I kwartał 2012r. 08.05.2012r. - III kwartał 2012r. 30.10.2012r. Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Grupa LOTOS S.A. nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012r. 2. Termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012r. - 21.08.2012r. 3. Termin publikacji raportów rocznych za 2011r.: - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS ? 20.04.2012r. - jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. ? 20.04.2012r. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia zawierać będą: - kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. wraz z informacją dodatkową. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia zawierać będzie: - półroczne
skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową. Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1 oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2012-01-30 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9