Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

INVESTMENT FRIENDS S.A. - zwiększenie zaangażowania- nabycie akcji Emitenta (18/2015)

INVESTMENT FRIENDS S.A. - zwiększenie zaangażowania- nabycie akcji Emitenta (18/2015)
Share
dj826yt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zwiększenie zaangażowania- nabycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.03.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Podmiot blisko osób obowiązanych w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym w dniu 23.03.2015 r. zbył 26 686 akcji Emitenta, po cenie 0,99 zł za 1 akcję, w dniu 24.03.2015 r. zbył 154 890 akcji Emitenta, po cenie 0,96 zł za 1 akcję, łącznie sprzedaż : 181 576 po średniej cenie 0,96 zł za 1 akcję w dniu 23.01.2015 r. nabył 2 265 akcji Emitenta, po cenie 0,99 zł za 1 akcję, w dniu 26.01.2015 r. nabył 634 akcji Emitenta po cenie 0,96 zł za 1 akcję, w dniu 27.01.2015 r. nabył 706 akcji Emitenta po cenie 0,92 zł za 1 akcję, w dniu 23.03.2015 r. nabył 112 312 akcji Emitenta po cenie
0,87 zł za 1 akcję, w dniu 24.03.2015 r. nabył 105 014 akcji Emitenta po cenie 0,97 zł za 1 akcję, w dniu 25.03.2015 r. nabył 1 238 akcji Emitenta po cenie 0,88 zł za 1 akcję. łącznie kupno: 222 169 po średniej cenie 0,91 za 1 akcję Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od 23 stycznia 2015 r. do 25 marca 2015 r. podmiot blisko związany Członkami Rady Nadzorczej nabył łącznie 222 196 akcji Emitenta po średniej cenie 0,91 złotych za każdą akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt