Trwa ładowanie...

Jak rozliczyć się za 2013 rok

Nadchodzi czas rozliczenia się z fiskusem. Nie każdy wie, który PIT wybrać, czy na jakim załączniku rozliczyć ulgę. Dlatego, aby ułatwić Wam drogę przez mękę, przygotowaliśmy specjalnie dla Was podatkowy poradnik.

Share
Jak rozliczyć się za 2013 rokŹródło: Fotolia
dqt24e4

Na początek musimy odpowiedzieć na pytanie, co jest objęte podatkiem dochodowym. Generalnie wszystkie przychody osób fizycznych, np. uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. Opodatkowane są także przychody z wynajmu mieszkania, czy zyski z giełdy. Jako najważniejsze wyjątki, które nie podlegają temu podatkowi ustawa podaje:

 • Przychody z działalności rolniczej, ale z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • Przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
 • Przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn. W przypadku, kiedy uzyskamy dochody z więcej niż jednego źródła, to przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów ze źródeł przychodów. Musimy po prostu sami podliczyć to, co otrzymujemy od rożnych zleceniodawców.

Do kiedy się rozliczyć?

Zgodnie z przepisami każdy z nas ma obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym w wyznaczonym czasie. Wedle ustawy po zakończeniu roku podatkowego, do 30 kwietnia następnego roku trzeba w urzędzie skarbowym złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, ew. o poniesionych stratach, w poprzednim roku podatkowym.

dqt24e4

Na czym?

Jednym z dosyć częstych problemów, zwłaszcza jeśli po raz pierwszy rozliczamy się samodzielnie, jest wybór odpowiedniego formularza. Dodatkowo każdy podatnik może być zmuszony złożyć więcej niż jeden dokument. Na początek objaśniamy dwa podstawowe formularze, które występują najczęściej.

PIT-37 - wypełnia go zdecydowana większość podatników. Za jego pomocą można się rozliczyć indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem. Formularz ten przeznaczony jest dla wszystkich podatników, uzyskujących dochody z pracy lub innych źródeł np. umowa zlecenie, za pośrednictwem płatników - czyli osób i firm, które wypłacają nam wynagrodzenie i pobierają zaliczkę na podatek. Do tego druk ten powinni wypełnić także ci, którzy pobierają m.in.:

 • emerytury i renty krajowe,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 • stypendia,
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • przychody z umów zlecenie, kontraktów menadżerskich, z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, za działalność sportową,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Formularz PIT-37 muszą wypełnić także osoby, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Co się kryje pod tą nazwą? To m.in.: wylęgarnie drobiu, uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, prowadzenie pasiek, czy hodowla zwierząt futerkowych.

PIT-36 wypełniany jest przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane skalą podatkową na zasadach ogólnych. Ale wypełniają go także osoby, które miały przychód:

 • ze źródeł zagranicznych,
 • z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych umów tego typu, które są opodatkowane na ogólnych zasadach.

PIT-36 będą musiały wypełnić także te osoby, które doliczają dochód swoich małoletnich dzieci do swoich własnych. Druk ten jest też obowiązkowy dla tych osób, które prowadząc własną działalność w grudniu ubiegłego roku sporządziły remanent likwidacyjny. Tak jak w przypadku PIT-37 za pomocą tego formularza można rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, oraz osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

dqt24e4

Jest jeszcze formularz PIT-36L, często mylony z tym pierwszym. Przeznaczony jest on dla tych, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub wspomniane działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym?. Stąd "L" na końcu. Trzeba pamiętać, że z tego rozliczenia można skorzystać tylko indywidualnie.

Jak rozliczyć zyski z giełdy?

Do tego służy PIT-38. Podatek od zysków osiągniętych z inwestycji, m.in. w akcje, obligacje, kontrakty indeksowe i walutowe, rozliczany jest rocznie według stawki 19 proc. Każdy dom maklerski przesyła swoim inwestorom oraz urzędom skarbowym informacje podatkowe wypełnione na druku PIT 8C. Mają na to czas do końca lutego. Każde biuro maklerskie sporządza jeden taki PIT dla wszystkich rachunków inwestycyjnych jednego klienta. Jeśli posiada on także rachunki w innych biurach maklerskich, to powinien na własną rękę podsumować otrzymane informacje i wykazać je w PIT-38. W ciągu roku nie są pobierane zaliczki z tytułu podatku.
W informacji PIT-8C, którą dom maklerski przekazuje inwestorowi, oraz urzędowi skarbowemu, nie są wykazywane dywidendy i odsetki od obligacji, ponieważ te są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Trzeba też pamiętać, że zyski i straty są uwzględniane tylko od transakcji zamkniętych.

Za sprzedaż nieruchomości
Na koniec zostawiliśmy najrzadziej używany formularz PIT-39. Jest on składany przez podatników, którzy uzyskali dochód ze sprzedaży nieruchomości wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Ten sam formularz wypełniamy, kiedy pozbywamy się praw majątkowych, także nabytych po tej dacie.

Ulgi i odliczenia

Szczegóły na temat możliwości odliczeń konkretnych ulg oraz co się w nich zmieniło w ciągu ostatniego roku znajdziesz w tekście: Sprawdź, co nowego w ulgach.

dqt24e4

Przypominamy tylko, że często aby skorzystać z danej ulgi podatkowej musimy złożyć kolejny dokument, który trzeba dołączyć do zeznania rocznego. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi na dziecko albo ulgi internetowej to trzeba dodatkowo wypełnić załącznik o nazwie PIT-0 i dołączyć go do PIT-36 i PIT-37 albo PIT-28 - w przypadku ulgi na internet. Z kolei jeśli chcemy skorzystać z odliczenia VAT na materiały budowlane trzeba wypełnić wniosek o nazwie VZM-1.

dqt24e4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqt24e4
dqt24e4