Trwa ładowanie...
d6xgu2f
espi

JSW S.A. - Rozwiązanie rezerw na sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczy...

JSW S.A. - Rozwiązanie rezerw na sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych - uzupełnienie (8/2012)

Share
d6xgu2f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie rezerw na sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych - uzupełnienie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W celu dokładniejszego wyjaśnienia, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. w związku z raportem bieżącym nr 27/2011 z dnia 13 września 2011 r. informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. podjęto decyzję o: 1) rozwiązaniu rezerw na kwotę ok. 196 mln zł, przy pozostawieniu rezerw oraz zobowiązań z tytułu spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych w wysokości ok. 66 mln zł w związku z ryzykiem ogólnym związanym z trwającymi postępowaniami spornymi z gminami, 2) ujęciu w "Sprawozdaniu z sytuacji finansowej" należności od gmin z tytułu zapłaconego spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych w wysokości ok. 164 mln zł. Łączny wpływ w/w operacji na wynik finansowy przed opodatkowaniem wynosi ok. 359 mln zł, a po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego łączny wpływ na wynik finansowy po opodatkowaniu wynosi ok. 290 mln zł. W komunikacie z 13 września 2011 r. podano łączny
wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem w kwocie 435 mln zł, co po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego stanowi wpływ na wynik finansowy po opodatkowaniu w wysokości ok. 352 mln zł. Różnica w zaprezentowanych w w/w komunikatach wartościach wynika z utworzenia w II półroczu 2011 r. nowych rezerw, zapłacenia części decyzji podatkowych oraz opisanymi wyżej pozostawionymi rezerwami i zobowiązaniami z tytułu spornego podatku od nieruchomości w księgach roku 2011. Informujemy również, że powyższe wielkości będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6xgu2f

| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Andrzej Tor Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2012-01-20 Dariusz Bernacki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6xgu2f

Podziel się opinią

Share
d6xgu2f
d6xgu2f