Trwa ładowanie...
d4huwkm
d4huwkm
espi

KANCELARIA MEDIUS - Nabycie akcji własnych (2/2015) - EBI

KANCELARIA MEDIUS - Nabycie akcji własnych (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4huwkm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 9 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 1.953 akcji Spółki po średniej cenie 1,66 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 3 241,48 złotych. Nabyte akcje stanowią około 0,03 % kapitału zakładowego oraz około 0,03 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji (uwzględniając akcje nabyte podczas poprzedniego programu skupu) wyniesie 30.294 akcji, stanowiących 0,41 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 30.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,41 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 2
pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Imiołek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4huwkm

Podziel się opinią

Share

d4huwkm

d4huwkm