Trwa ładowanie...
d120vq7

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (6/2015)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (6/2015)

Share
d120vq7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku Wspólnicy International Molybdenum Limited, spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, podjęli uchwałę o dobrowolnej likwidacji spółki na podstawie artykułu 84 (1)(b) ustawy o upadłości z roku 1986 (Insolvency Act 1986). International Molybdenum Limited jest spółką zależną KGHM (Barbados) Holdings Ltd., w której 100% udziałów posiada KGHM International Ltd. Decyzja o likwidacji została podjęta w związku z tym, że spółka International Molybdenum Limited nie prowadzi działalności. Likwidacja ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM International Ltd. Na likwidatorów spółki International Molybdenum Limited, Wspólnicy powołali (Joint Liquidators): Hayley Maddison MIPA, MABRP oraz Anthony Kent MIPA, MABRP z Maidment Judd, The Old Brewhouse, 49-51 Brewhouse Hill, Wheathampstead, St Albans, Herts, AL4 8AN, Wielka Brytania. Uchwały Wspólników zostaną przesłane do Rejestru Spółek prowadzonego przez Companies
House w ciągu 15 dni od ich podjęcia. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Opening of liquidation proceedings of a subsidiary The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 23 March 2015 the Shareholders of International Molybdenum Limited, with its registered office in the United Kingdom, adopted a resolution approving the voluntary liquidation of the company pursuant to section 84(1)(b) of the Insolvency Act 1986. International Molybdenum Limited is a subsidiary of KGHM (Barbados) Holdings Ltd., a wholly-owned subsidiary of KGHM International Ltd. The decision to liquidate the company was made due to the fact that the company, International Molybdenum Limited, does not conduct activities.The liquidation is aimed at simplifying the KGHM International Ltd.’s corporate group structure. As per the Shareholders resolution, the following were appointed as Joint Liquidators of International Molybdenum Limited: Hayley Maddison MIPA, MABRP & Anthony Kent MIPA, MABRP of Maidment Judd, The Old Brewhouse, 49-51 Brewhouse Hill, Wheathampstead, St Albans, Herts, AL4 8AN,
UK. The Shareholders’ resolutions will be sent to the Registrar of Companies House within 15 days of the date of the resolutions being passed. Legal basis: § 5 sec. 1 point 24 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (unified text: Journal of Laws 2014.133). | | |
| | | | |

d120vq7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (+48) 76 7478 200 | | (+48) 76 7478 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@kghm.pl | | www.kghm.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Jarosław Romanowski I Wiceprezes Zarządu
2015-03-24 Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d120vq7

Podziel się opinią

Share
d120vq7
d120vq7