Trwa ładowanie...
d48es5k
d48es5k
espi

KOGENERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

KOGENERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 roku (7/2014)
Share
d48es5k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 roku: EDF Polska S.A.: liczba głosów: 2 642 869, liczba głosów na WZA: 2 642 869, % w ogólnej liczbie głosów: około 17,74 %, % głosów na WZA: około 24,04 %. EDF International S.A.S.: liczba głosów: 2 483 830, liczba głosów na WZA: 2 483 830, % w ogólnej liczbie głosów: 16,67 %, % głosów na WZA: około 22,59 %. EDF Investment III B.V.: liczba głosów: 2 323 302, liczba głosów na WZA: 2 323 302, % w ogólnej liczbie głosów: około 15,59 %, % głosów na WZA: około 21,13 %. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów: 1 340 281, liczba głosów na WZA: 1 340 281, % w ogólnej liczbie głosów: około 9,00 %, % głosów na WZA: około 12,19 %. ING Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów: 1 300 000, liczba głosów na WZA: 1 300 000, % w
ogólnej liczbie głosów: około 8,72 %, % głosów na WZA: około 11,83%. Otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień?: liczba głosów: 900 000, liczba głosów na WZA: 900 000, % w ogólnej liczbie głosów: około 6,04 %, % głosów na WZA: około 8,19 %. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wynosi 14 900 000. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2014-04-10 Henryk Zajas Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48es5k

Podziel się opinią

Share
d48es5k
d48es5k