Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

KOMPAP - Umowa znacząca (29/2010)

KOMPAP - Umowa znacząca (29/2010)

Share
d1p3b6j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Umowa znacząca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2010r. Spółka PPH KOMPAP SA zawarła umowę negocjowanej lokaty terminowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach:1. kwota lokaty 12.165.588,20 zł,2. stopa?2,8700 %,3. data rozpoczęcia okresu zadeklarowania: 22.12.2010r.4. data zakończenia okresu zadeklarowania: 27.12.2010r.W pozostałym zakresie umowa lokaty nie zawiera zapisów odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j