Trwa ładowanie...
d4c1h1q

Kulczyk Oil Ventures zaczyna najgłębszy odwiert na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures rozpoczęła prace przy Makiejewskoje-16 na Ukrainie, czwartym i jak dotąd najgłębszym odwiercie na tej koncesji. Jego planowana głębokość wynosi 3 850 m.
Share
Kulczyk Oil Ventures zaczyna najgłębszy odwiert na Ukrainie
Źródło: Jan Kaliński / WP
d4c1h1q

Dzięki użyciu wynajętej wiertni, po raz pierwszy na ukraińskich polach spółki będą pracowały równocześnie dwa urządzenia, co oznacza przyspieszenie prac wiertniczych zaplanowanych na 2012 rok. Celem M-16 jest między innymi zbadanie nowych, nieeksploatowanych wcześniej, stref w ramach pola Makiejewskoje. Sukces odwiertu może otworzyć kolejne możliwości zwiększenia rezerw i produkcji.

Planowana całkowita głębokość M-16 wynosi 3 850 metrów, a prace wiertnicze powinny potrwać ok. 90 dni. Prace poszukiwawcze będą prowadzone na dwóch głębokościach. W górnym odcinku ich celem będą strefy, które zostały już przetestowane i potwierdziły obecność gazu. Z kolei niższy odcinek odwiertu będzie badał głębiej położone formacje i umożliwi ocenę potencjału struktur, które do tej pory nie były eksploatowane, a które potencjalnie mogą przyczynić się do zwiększenia zarówno wydobycia, jak i bazy rezerw i zasobów.

M-16 jest jednym z dwóch odwiertów, nad którymi obecnie pracuje KOV na terenie koncesji Makiejewskoje. Równoległe prowadzenie prac wiertniczych jest możliwe dzięki wykorzystaniu, wyprodukowanej w Kanadzie, wiertni należącej do spółki Burova Kompaniya Ukrburservice. Urządzenie o mocy 2 000 KM oraz udźwigu 450 mt może wykonywać bardzo głębokie odwierty, nawet do 7000 metrów pod ziemią.

d4c1h1q

- Zakontraktowanie drugiej wiertni w celu przyspieszenia programu wierceń na 2012 r. odzwierciedla optymizm spółki odnośnie potencjału rozwoju naszych aktywów na Ukrainie. Dotyczy to zwłaszcza odwiertu M-16, o docelowej głębokości 3,850 m, który będzie najgłębszym odwiertem wykonanym do tej pory przez KUB-Gas. M-16 to obiecujący odwiert, który będzie badał nową strukturę i nowe horyzonty. Jego celem staną się nie tylko formacje, z których trwa produkcja na polu Makiejewskoje, ale także formacje głębsze, do tej pory nie eksploatowane w ramach posiadanych przez KOV koncesji, a które potencjalnie mogą stworzyć nowe szanse na wzrost rezerw i produkcji - mówi Jock Graham, wiceprezes i wicedyrektor generalny KOV.

RPS, niezależna inżynieryjna firma specjalizująca się w ocenie złóż, oszacowała zasoby warunkowe M-16 w przedziale od 9 do 92 mld stóp sześciennych („Bcf”), z czego 38 Bcf w kategorii Best Estimate. Z kolei zasoby perspektywiczne mieszczą się w przedziale od 11 Bcf w kategorii Low Estimate do 94 Bcf w kategorii High Estimate, a w kategorii Best Estimate wynoszą 41 Bcf.

Drugim odwiertem na polu Makiejewskoje, nad którym prowadzone są prace jest M-20. Odwiert, który posłuży m.in. do wytyczenia granic złoża eksploatowanego przez odwierty M-19 i M-21, na początku sierpnia został orurowany i po odkryciu ponad 36 m kolumny gazu M-20 czeka teraz na podłączenie do komercyjnej produkcji.
Definicje pojęć

Zasoby warunkowe - ilość ropy naftowej lub gazu ziemnego, która według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejącej technologii lub postępu technicznego, ale wobec których dany projekt czy projekty nie osiągnął jeszcze stopnia zaawansowania pozwalającego na komercyjne zagospodarowanie ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań. Uwarunkowania te mogą mieć charakter ekonomiczny, prawny, środowiskowy, polityczny, jak też wypływać z regulacji lub braku rynku. Zasoby Warunkowe dzielą się na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, a w zależności ekonomicznej opłacalności mogą być dzielone na podkategorie.
Zasoby perspektywiczne - to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na zagospodarowanie. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu.
Low Estimate (1C) - uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.
Best Estimate (2C) - uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.
High Estimate (3C) - uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q