Trwa ładowanie...
d1gftki

KUPIEC S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (1/2012)

KUPIEC S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (1/2012)

Share
d1gftki
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
KUPIEC S.A.
Temat
Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Kupiec S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ?? 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Kupiec SA, Pana Leszka Wróblewskiego w trybie art.160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Zawiadomienie dotyczy zawarcia w roku 2011 przez Pana Leszka Wróblewskiego transakcji kupna i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Spółki Kupiec SA, na sesjach zwykłych. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Na dzień złożenia zawiadomienia akcjonariusz posiada 134.000 sztuki akcji zakupione po średniej cenie 0,08 zł o wartości 10.585 zł. Osoba przekazująca informację wyraziła zgodę na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu Leszek Wróblewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

Podziel się opinią

Share
d1gftki
d1gftki