Trwa ładowanie...
dhecpw6

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (1/2013)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (1/2013)

Share
dhecpw6
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-02-27
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-02-27
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
jak poniżej jak poniżej jak poniżej
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i B Funduszu ustalono na 27 lutego 2013 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A lub B Funduszu (dalej jako "Certyfikaty") w dniach od 14 stycznia 2013 roku do 13 lutego 2013 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 27 lutego 2013 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-01-02 | | | | | | | | | | |
| | | LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | LEGG MASON TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-073 | | WARSZWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PL. PIŁSUDSKIEGO | | 2 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 337-66-00 | | (0-22) 337-66-99 | | info@leggmason.com | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.leggmason.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

dhecpw6

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-01-02 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu
2013-01-02 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dhecpw6

Podziel się opinią

Share
dhecpw6
dhecpw6