Trwa ładowanie...
d11mzwj
espi

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (1/2012)

M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (1/2012)

Share
d11mzwj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Emitent) informuje, że w dniu 02.01.2012 roku wpłynęły do Spółki podpisane dokumenty poświadczające zawarcie w dniu 30.12.2011roku pomiędzy Emitentem, a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") aneksu ("Aneks") do umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa") z dnia 11.12.2009 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2009. Kwota limitu kredytowego przyznanego na podstawie tego aneksu wynosi 5 mln PLN. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31.01.2013 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową powiększoną o marżę Banku. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi wobec SP ZOZ. Pozostałe postanowienia aneksu do umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Łączny limit kredytowy na finansowanie bieżącej działalności otrzymany od BZ WBK wynosi 11,8 mln PLN. Kryterium uznania
umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

| | | M. W. TRADE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-95-167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu
2012-01-02 Urszula Głogowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

Podziel się opinią

Share
d11mzwj
d11mzwj