Trwa ładowanie...
d27vm3j

MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (26/2012)

MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (26/2012)

Share
d27vm3j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o obrocie akcjami emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1583, z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent], informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2012 r.: 1. od Andrzeja Nizio, jako osoby obowiązanej wchodzącej w skład organów zarządzających i pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Emitenta [Osoba obowiązana], zawiadomienia o transakcjach obrotu akcjami Emitenta zawartych w dniach 4, 5, 12, 13, 16, 17 i 26 stycznia 2012 roku przez Osobę obowiązaną, których suma osiągnęła wartość 5.000,- ?. Opis transakcji: Data transakcji: 4 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji:
Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,80 PLN Wolumen: 200 Data transakcji: 5 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,95 PLN Wolumen: 150 Data transakcji: 12 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,95 PLN Wolumen: 150 Data transakcji: 13 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,95 PLN Wolumen: 100 Data transakcji: 16 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,93 PLN Wolumen: 1.220 Data transakcji: 17 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,04 PLN Wolumen: 500 Data transakcji: 26 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,45 PLN Wolumen: 100 Osoba obowiązana, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia, wyraziła zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska. 2. od osoby obowiązanej pełniącej funkcję w organach spółki, zawiadomienia o transakcjach obrotu akcjami Emitenta zawartych w dniach 3, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, i 26 stycznia 2012 roku przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, których suma osiągnęła wartość 5.000,- ?. Opis transakcji: Data transakcji: 3 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,79 PLN Wolumen: 150 Data transakcji: 12 stycznia 2012 r. Miejsce
transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,90 PLN Wolumen: 732 Data transakcji: 13 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 8,99 PLN Wolumen: 340 Data transakcji: 18 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,04 PLN Wolumen: 285 Data transakcji: 19 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,13 PLN Wolumen: 142 Data transakcji: 20 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,13 PLN Wolumen: 141
Data transakcji: 23 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,14 PLN Wolumen: 282 Data transakcji: 24 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,22 PLN Wolumen: 140 Data transakcji: 25 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,33 PLN Wolumen: 138 Data transakcji: 26 stycznia 2012 r. Miejsce transakcji: Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rodzaj transakcji: Kupno akcji Tryb zawarcia: Transakcja sesyjna zwykła Średnia cena: 9,43 PLN Wolumen: 136 Osoba obowiązana, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia, nie wyraziła zgody na publikację swojego imienia i nazwiska. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-193 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 3a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48 22) 536-50-00 | | (+48 22) 860-64-32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

Podziel się opinią

Share
d27vm3j
d27vm3j