Trwa ładowanie...
d3xzw5y
d3xzw5y
espi

MARVIPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A. (14/2011)

MARVIPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A. (14/2011)
Share
d3xzw5y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent]zwołuje na dzień 25 marca 2011 roku, na godzinę 17:30, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Spółka Akcyjna.
Załączniki
Plik Opis
OgłoszenieoZWZA_2011.02.25.pdf Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
ProjektyuchwałnaZWZA2011.03.25.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 3a
(ulica) (numer)
(+48 22) 536-50-00 (+48 22) 536-50-01
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xzw5y

Podziel się opinią

Share
d3xzw5y
d3xzw5y