Trwa ładowanie...
d2l6ibt
d2l6ibt
espi

MCI - Rozprawa Sądu Najwyższego (36/2010)

MCI - Rozprawa Sądu Najwyższego (36/2010)
Share
d2l6ibt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Rozprawa Sądu Najwyższego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 25 listopada 2010 roku Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym na posiedzeniu jawnym odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie toczącej się z powództwa MCI Management SA przeciwko Skarbowi Państwa, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 30/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku. Powodem takiego stanowiska były nieusuwalne braki w treści postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w którym ww. zapytanie zostało zawarte (brak podpisów całego, trzyosobowego składu orzekającego). Spółka będzie informować o dalszym przebiegu przedmiotowej sprawy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-641 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartoszowicka 3
(ulica) (numer)
(0-71) 759 18 10 (0-71) 759 18 11
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Roman Cisek Członek Zarządu
2010-11-25 Artur Rzepka Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6ibt

Podziel się opinią

Share
d2l6ibt
d2l6ibt