Trwa ładowanie...
d3bckyy

MNI - Oświadczenie Rady Nadzorczej MNI S.A. (82/2011)

MNI - Oświadczenie Rady Nadzorczej MNI S.A. (82/2011)

Share
d3bckyy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Oświadczenie Rady Nadzorczej MNI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. (dalej "Spółka" lub "MNI S.A.") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 listopada br. Rada Nadzorcza Spółki wystosowała następujące oświadczenie: "Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2011 roku RN spółki MNI SA: 1) Powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego RN Panu Profesorowi Robertowi Gwiazdowskiemu, 2) Powierzyła tymczasowo pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Panu Markowi Południkiewiczowi 3) Przerwała posiedzenie Rady do środy 30 listopada 2011 roku. RN informuje inwestorów, że sprawy osobiste Prezesa Zarządu nie mają wpływu na prowadzenie bieżących spraw spółki". Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Marek Południkiewicz p.o. Prezes Zarządu
2011-11-24 Leszek Kułak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy