Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x

MRR konsultuje strategię rozwoju Polski Wschodniej do roku 2020

Do połowy maja Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultuje zaktualizowaną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. Dokument jest podstawą nowych programów, za pośrednictwem których do tej części Polski będą kierowane fundusze unijne.
Share
d4l976x

Strategia ma być podstawą do przygotowywanego na lata 2014-2020 nowego programu Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego pięć regionów: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie otrzymuje dodatkowe środki z UE na wyrównywanie zapóźnień, jak również ma być wykorzystana w pracach nad regionalnymi programami operacyjnymi - podał resort rozwoju regionalnego w komunikacie prasowym. Strategia określi kierunki, które mają pomóc skutecznie prowadzić w tej części kraju politykę rozwojową.

Do 15 maja wszyscy zainteresowani mogą swoje uwagi do projektu strategii kierować mailowo do MRR na adres: strategiapolskiwschodniej@mrr.gov.pl. Konsultacje są prowadzone we współpracy z samorządami województw z Polski Wschodniej wraz z ekspertami.

W ramach prowadzonych konsultacji MRR liczy na głosy podmiotów i instytucji z całej Polski Wschodniej, bo ich uwagi i pomysły mają realny wpływ na wykorzystywanie szans tego makroregionu.

d4l976x

"Naszym celem jest określenie dla Polski Wschodniej warunków ramowych, w których będzie możliwe stopniowe i systematyczne poprawianie konkurencyjności całego makroregionu" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. Dodała, że w wyniku dotychczasowych analiz i dyskusji wyłoniono trzy strategiczne obszary, wokół których należałoby skoncentrować działania zarówno rządowe jak i samorządowe. Chodzi o dalsze podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki makroregionu wschodniego oraz wzmacnianie potencjału sektora badań naukowych, budowę infrastruktury transportowej i elektroenergetycznej oraz działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

W latach 2007-2013 w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej do pięciu regionów trafi łącznie ponad 2,3 mld euro. Z dotychczasowych zapowiedzi resortu rozwoju regionalnego wynika, że w kolejnych latach będzie to suma porównywalna. Program ma być uzupełnieniem środków unijnych, które trafią do województw za pośrednictwem programów regionalnych i krajowych. Pieniądze mają być głównie przeznaczane na aktywizację gospodarczą, wspieranie innowacji, rozwój ekologicznych sieci transportu miejskiego, poprawę układów komunikacyjnych miast wojewódzkich.

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x