Trwa ładowanie...
d3p7cea

MSP ws. zagospodarowania majątku byłej SSN przez TFS (komunikat)

...

d3p7cea
d3p7cea

12.08. Warszawa - Ministerstwo Skarbu Państwa informuje:

Przypominamy, że w wyniku aukcji przeprowadzonej 23 listopada 2010 roku Towarzystwo Finansowe Silesia nabyło składniki majątkowe byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa. Nabycie aktywów SSN nastąpiło na zasadach w pełni rynkowych, ze środków własnych TFS. Spółka TFS działa w tym obszarze, jako inwestor rynkowy, przyjmując perspektywę maksymalizacji zysku z inwestycji. Towarzystwo Finansowe Silesia, i tylko TF Silesia, jako właściciel części terenów postoczniowych podejmuje decyzje biznesowe o zawarciu, bądź nie, umów sprzedaży lub dzierżawy majątku postoczniowego.

MSP nie uczestniczy bezpośrednio w negocjacjach zapisów umów handlowych spółki i nie podejmuje w tych sprawach żadnych decyzji. Dotyczy to między innymi umowy z firmą Kraftport. O podpisaniu umowy Zarząd TF Silesia poinformował MSP pisemnie 26 lipca br., czyli po zawarciu umowy. Ministerstwo Skarbu Państwa monitoruje proces zagospodarowania majątku postoczniowego w zakresie aktywizacji gospodarczej tych terenów oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Dotyczy to majątku postoczniowego w Gdyni i Szczecinie.

Umowa podpisana między TF Silesia a firmą Kraftport, o wydzierżawieniu składników majątku postoczniowego w Szczecinie, jest decyzją Zarządu Spółki, jako właściciela tych terenów. Umowa dotyczy tylko części Stoczni: pochylni Wulkan, części nabrzeża, Malarni oraz hali do cięcia i gięcia blach. Przypominamy, że do tej pory TF Silesia zawarło już blisko 30 umów dzierżawy na inne poszczególne części majątku postoczniowego.

d3p7cea

Umowa z Kraftportem, jak wynika z informacji od TF Silesia, zawiera jednoznaczne zapisy, dotyczące rozpoczęcia działalności stoczniowej w ciągu 6-ciu miesięcy od jej podpisania. Nierozpoczęcie do 1 marca 2012 roku przez Kraftport takiej działalności może być podstawą do podjęcia przez TFS działań zmierzających do rozwiązania powyższej umowy.

Kraftport był traktowany jak każdy inny potencjalny inwestor. W opinii Zarządu TF Silesia, Kraftport przedstawił najbardziej obiecującą propozycję prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Warto przypomnieć, że do tej pory pochylnią Wulkan interesowało tylko się dwóch innych inwestorów, z których jeden następnie zrezygnował, a drugi nie przedstawił żadnej koncepcji działalności gospodarczej na tym terenie, a jedynie był zainteresowany zakupem. Malarnią i halą cięcia i gięcia, nie był zainteresowany żaden inwestor.

Kluczowym argumentem dla TF Silesia była kwestia zapisu gwarantującego podjęcie w ciągu 6-ciu miesięcy działalności stoczniowej na tym terenie. Ponadto, inwestor zobowiązał się do pełnej współpracy z pozostałymi inwestorami na terenie postoczniowym oraz współpracy z partnerami zagranicznymi w realizowaniu działalności stoczniowej. Negocjacje z firmą Kraftport trwały od połowy czerwca br., a z ich inicjatywą wystąpiła do TF Silesia firma Kraftport. MSP nie było adresatem żadnej korespondencji w tej sprawie od Kraftport.

Konsorcjum PN System wcześniej nie wyrażało w żaden sposób, ani w MSP, ani w TF Silesia zainteresowania zagospodarowaniem terenów postoczniowych. 5 lipca odbyło się w MSP spotkanie przedstawicieli Konsorcjum PN System z Podsekretarzem Stanu Adamem Leszkiewiczem. W trakcie spotkania przedstawiciele Konsorcjum zaprezentowali projekt listu intencyjnego pomiędzy Konsorcjum, a TF Silesia w sprawie możliwości dysponowania częścią terenu postoczniowego. Konsorcjum zamierzało wykorzystać ten list w późniejszym ewentualnym udziale w przetargach na wykonanie segmentów betonowych dla tunelu na Bałtyku. Intencją przedstawicieli Konsorcjum było to, by MSP wsparło w TF Silesia ich starania o podpisanie listu. MSP zadeklarowało przekazanie projektu listu do TF Silesia, jako właściwego podmiotu w tej sprawie, a jednocześnie zwróciło uwagę na to, że są też inni inwestorzy interesujący się niektórymi składnikami lub już działający na terenie niektórych składników, co może utrudnić porozumienie.

d3p7cea

Na spotkaniu w MSP 12 lipca projekt listu został przekazany Prezesowi Zarządu TF Silesia z równoczesną prośbą o spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum. Prezes Zarządu TF Silesia Wojciech Bańkowski spotkał się z przedstawicielami Konsorcjum 21 lipca w Szczecinie. W tym samym czasie Konsorcjum trzykrotnie, pisemnie przekazywało do MSP dodatkowe wyjaśnienia i informacje. Cała korespondencja na bieżąco, poprzez Departament Spółek Kluczowych, była przekazywana do Zarządu TF Silesia. 26 lipca Zarząd TF Silesia poinformował MSP pisemnie o podpisaniu listu intencyjnego z Konsorcjum PN System. MSP nie podejmowało żadnych działań w sprawie planów Konsorcjum z żadnym podmiotem.

MSP dostrzega wagę udziału polskich firm w projekcie budowy tunelu pomiędzy Danią i Niemcami. Wyrazem tego było między innymi spotkanie Ministra Aleksandra Grada 9 grudnia 2010 roku z przedstawicielami firmy Ramboll, którzy uczestniczą w tym projekcie ze strony firmy Femern oraz duńskiego Ministerstwa Transportu i zachęcanie do lokalizacji części wykonawczej projektu w Polsce. Stąd także, projekt przedstawiony przez Konsorcjum wzbudził zainteresowanie MSP. Należy jednak podkreślić, że także wiele innych polskich firm zamierza uczestniczyć w procedurach przetargowych. Proces prekwalifikacji w przyszłych przetargach na budowę poszczególnych elementów tunelu rozpocznie się dopiero w 2012 roku. Faza realizacji ma natomiast obejmować lata 2014-2020. Przewidywać, zatem można, iż dopiero rok 2013 przyniesie odpowiedź na to, które firmy pozyskają kontrakt lub kontrakty na realizację zadania. W tym kontekście blokowanie jakichkolwiek aktywów przez kogokolwiek na tym etapie byłoby bezcelowe. Należy także podkreślić,
że Konsorcjum nie chciało dzierżawić terenu od momentu podpisania listu intencyjnego, a dopiero po ewentualnym wygraniu przetargów i rozpoczęciu inwestycji, czyli w latach 2013-2014. Dlatego z jednej strony Silesia wyraziła intencję współpracy z Konsorcjum w zakresie udostępnienia tego terenu w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, a z drugiej skorzystała z szansy zagospodarowania tego obszaru już w tej chwili. Tym bardziej, że firma Kraftport zobowiązała się do prowadzenia działalności stoczniowej, chce współpracować z Konsorcjum, będzie płacić TFS za dzierżawę tych składników majątku i daje perspektywę działalności gospodarczej - czyli aktywizacji terenu i nowych miejsc pracy. Ponadto, w wypadku kontynuowania działalności stoczniowej na tym terenie po 1 marca 2012, Kraftport zobowiązany jest do udostępnienia Konsorcjum PN System terenów pod budowę elementów tunelu. PN System ma to zagwarantowane w umowie zawartej między TF Silesia a Kraftport.

Także należy pamiętać, że w maju br. firma Femern prowadząca projekt budowy tunelu zarekomendowała Danię, jako miejsce lokalizacji zakładu prefabrykacji sekcji betonowych. Ze względu między innymi na te aspekty, spółka Silesia nie mogła pozwolić sobie na to, żeby tak istotna część terenu postoczniowego przez 2 lub 3 lata nie była zagospodarowywana i zamrożona w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia przetargowe.

d3p7cea

MSP zdecydowanie uważa za nieprawdziwe tezy zaprezentowane w dzisiejszej publikacji "DGP". Wydaje się, że tego typu insynuacje mogą jedynie zniechęcać inwestorów do zagospodarowywania terenów postoczniowych w Szczecinie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ akuc/

d3p7cea
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3p7cea