Trwa ładowanie...
de9yxdv
mz
29-08-2012 20:58

MZ ws. publikacji "Rzeczpospolitej" (komunikat)

29.08. Warszawa - MZ informuje o wezwaniach do usunięcia skutków naruszonych dóbr osobistych i do publikacji odpowiedzi ministra zdrowia, skierowanych do redaktora naczelnego...

de9yxdv
de9yxdv

29.08. Warszawa - MZ informuje o wezwaniach do usunięcia skutków naruszonych dóbr osobistych i do publikacji odpowiedzi ministra zdrowia, skierowanych do redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej" Tomasza Wróblewskiego, w związku z artykułami opublikowanymi w dzienniku:

Wezwanie podsekretarza stanu MZ Igora Radziewicza-Winnickiego skierowane do redaktora naczelnego "Rz" do usunięcia skutków naruszonych dóbr osobistych

Wskazuję, iż na łamach dziennika "Rzeczpospolita", której jest Pan redaktorem naczelnym, w dniu 27 sierpnia 2012 r. został opublikowany materiał prasowy, pod tytułem: " Dymisja po znajomości", autorstwa Pana Wojciecha Wybranowskiego. Artykuł ten dotyczy kwestii odwołania Pana prof. Jerzego Szaflika z funkcji krajowego konsultanta ds. okulistyki. Materiał ten zarówno w swym tytule, jak i jego treści zawiera bezpodstawne twierdzenia autora, że dymisja Pana prof. Szaflika była "dymisją po znajomości" , zaś: "informacje, do których dotarła " Rz", wskazywać mogą, że dymisja nie miała podstaw merytorycznych, a chodzić mogło o zwolnienie prestiżowego stanowiska dla osoby z kręgu wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego" (cytat z ww. materiału prasowego). Również w ramach materiału prasowego autorstwa Pana Wojciecha Wybranowskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., zamieszczonego w "Rzeczpospolitej", zatytułowanego: "Po co zaszczuto okulistę", zawarto nie potwierdzoną niczym i nieprawdziwą informację, iż: "Z
ustaleń "Rz" wynika, że wybitny lekarz padł ofiarą polityczno - towarzyskiego "porozumienia" (cytat z ww. materiału prasowego).

Twierdzenia zawarte w powyższych materiałach prasowych są bezpodstawne i świadczą o przekroczeniu elementarnych zasad rzetelności dziennikarskiej przy gromadzeniu informacji dla celów tych publikacji oraz formułowanych w nich twierdzeń i wniosków. Wszakże w samym artykule "Dymisja po znajomości" wskazano na ustalenie, iż: "Prof. Szaflik przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że w klinice OkoLaser wykonywano przeszczepy rogówek bez zgody Ministra Zdrowia", co nie było nieznacznym naruszeniem przepisów administracyjnych (jak sugeruje autor publikacji prasowej), a działaniem rażąco nie respektującym obowiązującego prawa, które zezwa1a~Jia^dokonywanie przeszczepów tkanek jedynie w razie posiadania pozwolenia Ministra Zdrowia na wykonywanie tych czynności (art. 36 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 36 ust. la ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411, z nóź. zm.). Należy dodać, iż dokonywanie przeszczepienia tkanek bez wymaganego
pozwolenia Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami powyższej ustawy (Rozdział 10 Przepisy karne), stanowi przestępstwo. W związku z uzasadnionym podejrzeniem jego popełnienia przez Pana prof. Jerzego Szaflika, Minister Zdrowia złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa organom ścigania.

de9yxdv

Powyższe dla racjonalnie oceniającego sprawę dziennikarza powinno prowadzić do wniosku o zaistnieniu przesłanek merytorycznych odwołania prof. Szaflika z funkcji konsultanta ds. okulistyki.

Tymczasem, pomimo powyższych okoliczności, dziennik "Rzeczpospolita" opublikował materiał o jasnym wydźwięku w tytule; "Dymisja po znajomości", i zawarł w nim nie oparte na niczym, bezpodstawne twierdzenie, iż dymisja nie miała podstaw merytorycznych, zaś: "chodzić mogło o zwolnienie prestiżowego stanowiska dla osoby z kręgu wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego". Z powyższym koresponduje ponadto "ustalenie" zawarte w materiale: "Po co zaszczuto okulistę", że: "lekarz padł ofiarą polityczno - towarzyskiego "porozumienia ".

Powyższe artykuły i zawarte w nich stwierdzenia naruszyły moje dobra osobiste, w postaci mojego dobrego imienia, godności oraz wiarygodności jako osoby, które to dobra są chronione prawem (art. 23 kodeksu cywilnego). Uszczerbek w tych dobrach wywołany bezprawnym działaniem dziennika "Rzeczpospolita" wystawia na szwank ocenę mojej osoby jako Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia przy wykonywaniu funkcji publicznych.

Wskazuję, iż zgodnie z art. 24 § 1 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Zgodnie zaś z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor., redaktor lub inna Qspbg> którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna. Mając powyższe na uwadze, niniejszym, wzywam do niezwłocznego usunięcia skutków naruszenia moich dóbr osobistych, poprzez zamieszczenie w najbliższym numerze dziennika
"Rzeczpospolita" lub najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, oświadczenia następującej treści:

de9yxdv

"W artykule +Dymisja po znajomości+, opublikowanym 27 sierpnia 2012 r. w dzienniku +Rzeczpospolita+ zawarto nie mającą podstawy w niczym informację, jakoby odwołanie Pana prof. Jerzego Szaflika z funkcji krajowego konsultanta ds. okulistyki mogło być związane ze zwolnieniem prestiżowego stanowiska dla osoby z kręgu wiceministra zdrowia Igora Radziewicza - Winnickiego. Redakcja +Rzeczpospolitej+ stwierdza ponadto, iż nie było podstaw do stwierdzenia, które zostało zamieszczone w artykule +Po co zaszczuto okulistę+ opublikowanym w +Rzeczpospolitej+ w dniu 27 sierpnia 2012 r., że prof. Jerzy Szaflik padł ofiarą polityczno - towarzyskiego +porozumienia+".

Oświadczenie powinno być ujęte w tym samym dziale dziennika "Rzeczpospolita" i wydrukowane równorzędną czcionką, jak. ww. materiały prasowe, w ramach których naruszono dobra osobiste mojej osoby. Zwracam się ponadto o przesłanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, pisemnej informacji o podjętych działaniach, dotyczących spełnienia żądania wyartykułowanego powyżej.

Wskazuję, że niniejsze wezwanie jest wezwaniem przedsądowym i ma charakter ostateczny. Informuję stąd, iż w braku zamieszczenia na łamach "Rzeczpospolitej" oświadczenia powyższej treści, sprawę niezwłocznie skieruję na drogę postępowania sądowego.

de9yxdv

Igor Radziewicz-Winnicki


Wezwanie do publikacji odpowiedzi ministra zdrowia

W trybie przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) wzywam Pana do opublikowania odpowiedzi Ministra Zdrowia na artykuły prasowe pt. "Dymisja po znajomości" oraz "Po co zaszczuto okulistę", które ukazały się w dniu 27 sierpnia 2012 roku w dzienniku "Rzeczpospolita". Treść odpowiedzi:

"W związku z ukazaniem się w dniu 27 sierpnia 2012 roku na łamach dziennika "Rzeczpospolita" artykułów prasowych pt.: "Dymisja po znajomości" oraz "Po co zaszczuto okulistę", Minister Zdrowia wyjaśnia, że decyzja o odwołaniu prof. Jerzego Szaflika z funkcji krajowego konsultanta ds. okulistyki ma charakter wyłącznie merytoryczny i wydana została w oparciu o przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn.zm.). Jednocześnie zauważyć należy, iż wbrew twierdzeniom materiałów prasowych wykonywanie przeszczepów rogówki (a w konsekwencji do omijania przepisów ustawy nakładającej obowiązek kwalifikowania biorców w zgodzie z krajową listą osób oczekujących na przeszczepienie) bez uzyskania zgody Ministra Zdrowia nie jest 'nieprawidłowością administracyjną', a stanowi naruszenie przepisów karnych rozdziału 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. nr

  1. poz. 1411, z późn.zm.)."

Z upoważnienia Ministra Zdrowia sekretarz stanu Sławomir Neumann

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ akuc/

de9yxdv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de9yxdv