Trwa ładowanie...

Nowa strategia biznesu. Bank partnerem w zrównoważonej rewolucji

ESG. W tych trzech literach kryje się ogromna zmiana, która staje się dziś punktem centralnym dyskusji w wielu – nie tylko tych największych – firmach. Ten skrót kryje w sobie potencjał rewolucji w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa kształtują swoją przyszłość. W całym ekosystemie ESG istotną rolę odgrywają banki, które zmieniają się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, stając się dla swoich klientów partnerem w nowej rzeczywistości.

Płatna współpraca z mBank
Nowa strategia biznesu. Bank partnerem w zrównoważonej rewolucjiŹródło: Adobe Stock
d2b6wo4
d2b6wo4
Advertisement

W ostatnich latach temat ESG stał się powszechnie obecny w dyskusjach, głównie w świecie biznesu, ale też konsumentów. Skrót ten oznacza "Environmental, Social, and Governance", a odnosi się do kluczowych kategorii, które inwestorzy i przedsiębiorstwa biorą pod uwagę przy ocenie zrównoważonego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Istota ESG wiąże się z uwzględnianiem wpływu na środowisko, aspektami społecznymi oraz zarządczymi w ramach strategii inwestycyjnych i biznesowych.

Warto zauważyć, że ESG nie jest niczym nowym. Już od wielu lat firmy i organizacje przygotowywały i realizowały swoje strategie zrównoważonego rozwoju czy odpowiedzialności. Ostatni wzrost zainteresowanie tym tematem ma kilka przyczyn.

d2b6wo4

– Jest to na pewno wynik większej świadomości społeczeństwa i konsumentów, jeśli chodzi o tematy środowiskowe czy społeczne, a co za tym idzie rosnących oczekiwań wobec firm – mówi Magdalena Andrejczuk, dyrektorka ds. ESG w mBanku. – Poza tym na pewno jest to kwestia regulacji, których jest znaczenie rośnie. Mamy do czynienia z "tsunami regulacyjnym", co ciekawe nie tylko w porządku prawnym Unii Europejskiej, ale też wielu krajów na całym świecie. Ponadto takie przyspieszenie w zakresie ESG wynika też z coraz większych oczekiwań pracowników wobec pracodawców, m.in. kwestii rozwoju, godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym czy różnorodności i inkluzywności. Wreszcie czwarty powód to kryzysy, które nas dotykają. Lokalne i globalne, jak kryzys klimatyczny, które powodują, że firmy muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem w sposób strategiczny, a ESG jest tego wyrazem. Po piąte zaś jest to po prostu element strategii biznesowej, która ma znaczenie z punktu widzenia oceny danej firmy przez inwestorów, banki i instytucje finansowe.

ESG w mBanku

Istotnym elementem ekosystemu firm i organizacji, które działają z uwzględnieniem zasad ESG, są banki. Strategia ESG mBanku jest integralną częścią strategii biznesowej, co podkreśla znaczenie ESG dla organizacji. Bank koncentruje się tu na pięciu filarach:

Środowisko. mBank wspiera transformację energetyczną, finansując projekty związane z energią odnawialną, gospodarką odpadami, elektromobilnością i innymi dziedzinami. Sam jest przy tym na drodze do osiągnięcia częściowej neutralności klimatycznej do 2030 roku i pełnej do 2050, zgodnie z Porozumieniem Paryskim

Odpowiedzialność społeczna. Bank promuje inwestycje społeczne, dbające o rozwój klientów i pracowników, oraz wspiera różnorodność. Jednym z realizowanych projektów jest rozwój edukacji matematycznej realizowanej przez mFundację, innym – program "m jak malarstwo", wspierający młodych polskich artystów.

d2b6wo4

Odpowiedzialność wobec klientów. mBank towarzyszy i wspiera klientów w ich zrównoważonej transformacji, ale też na innych polach. Oferuje wsparcie w zarządzaniu domowym budżetem, walczy z wykluczeniem finansowym, realizuje odpowiedzialną sprzedaż i promocję, dba o bezpieczeństwo danych i pieniędzy klientów.

Odpowiedzialność wobec inwestorów. Bank pracuje nad większą dostępnością i przejrzystością danych niefinansowych oraz dostosowaniem tych raportów do wymagań algorytmów.

ESG wewnątrz organizacji. mBank dba o odpowiedzialność wobec pracowników i pracowniczek, w tym wspiera różnorodność i wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Wspiera łączenie życia zawodowego i prywatnego dzięki pracy hybrydowej. W ramach organizacji przestrzega wartości ESG jako elementu zarządzania strategicznego i procesów biznesowych.

aaa mBank
Źródło: mBank

Konkretne Działania

Tyle mówi strategia. A jak wygląda jej realizowanie?

d2b6wo4

– mBank jest instytucją, który wspiera klientów w zrównoważonej transformacji. W ramach strategii do 2025 roku ogłosiliśmy, że chcemy przeznaczyć 10 miliardów złotych na finansowanie branż i działalności, które realizują zieloną agendę, ale też wspierać firmy, które chcą powiązać swój kredyt czy emisję obligacji z celami ESG – wylicza Magdalena Andrejczuk. – Finansujemy projekty dotyczące wytworzenia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gospodarki o obiegu zamkniętym, elektromobilności i innych zrównoważonych tematów. W 2022 roku w ramach zielonego finansowania udzieliliśmy klientom korporacyjnym kredytów w wysokości 635 milionów złotych i zorganizowaliśmy dla naszych klientów emisje zielonych obligacji na łączną kwotę 275 milionów złotych.

Tu warto podkreślić, że takie finansowanie jest dostępne nie tylko dla największych przedsiębiorstw, ale też dla tych z sektora MSP czy osób prywatnych. Jak już wspomnieliśmy, w ofercie banku jest finansowanie instalacji fotowoltaicznych czy zakupu samochodów elektrycznych, a także kredyt hipoteczny na zakup energooszczędnego domu czy mieszkania.

Działania banku w zakresie ESG nie kończą się na ofercie zewnętrznej.

d2b6wo4

– Jako bank realizujemy strategię dekarbonizacyjną. To znaczy, że chcemy działać w zgodzie ze ścieżką Porozumienia Paryskiego. Dołączyliśmy do inicjatywy Science Based Targets. Jesteśmy teraz na etapie doprecyzowania celów klimatycznych, które będziemy konsekwentnie realizować. Oczywiście z udziałem naszych klientów korporacyjnych, bo nasz ślad węglowy, nasze emisje to wypadkowa emisji firm, którym udzielamy finansowania. Więc żebyśmy mogli realizować nasze cele, musimy współpracować z klientami, którzy również będą tą ścieżką podążać – wyjaśnia ekspertka mBanku

Przyszłość pod znakiem ESG

Znacznie ESG w biznesie będzie coraz większe. Przyszłość przyniesie jeszcze więcej zmian i wyzwań, które wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

– Przed nami regulacje, które zmienią rzeczywistość raportowania zrównoważonego rozwoju. Z ponad stu spółek, które teraz mają taki obowiązek, liczba ta wzrośnie do blisko 4 tysięcy firm w Polsce i 50 tys. w całej UE. Natomiast cały ekosystem raportowania będzie odejmował jeszcze większą liczbę firm, bo te dane będą musiały dostarczać również mniejsze podmioty, które współpracują z większymi firmami podlegającymi raportowaniu – mówi Magdalena Andrejczuk

d2b6wo4

Stąd już tylko krok do tematu łańcucha dostaw. Firmy już teraz oczekują od swoich dostawców i podwykonawców potwierdzenia, że prowadzą swoją działalność zgodnie z poszanowaniem praw człowieka czy odpowiedzialnością za środowisko. A tuż za rogiem jest dyrektywa dotycząca należytej staranności w łańcuchu wartości.

Równie istotne zmiany dotyczyć będą kwestii społecznych.

– Czeka nas chociażby wprowadzenie transparentności wynagrodzeń, a więc jawności płac i wyrównywania dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami– wyjaśnia ekspertka. – Przedsiębiorstwa będą musiały nie tylko w swoich ogłoszeniach o pracę przedstawiać informacje o wynagrodzeniu, ale również informować o tym, jak wygląda luka płacowa w firmie i w jaki sposób dana firma przeciwdziała dysproporcjom w wynagrodzeniach.

aaa mBank
Źródło: mBank

Istota ESG polega na budowaniu zrównoważonych strategii biznesowych i inwestycyjnych, które uwzględniają czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem. Rozwój ESG wynika z coraz większej świadomości społeczeństw, rosnącej presji regulacyjnej i przekonania, że podejście zgodne z wartościami przynosi korzyści dla wszystkich stron. W dzisiejszym świecie ESG stało się nie tylko wymogiem formalnym czy trendem marketingowym, ale także nieodłączną częścią sposobu myślenia o biznesie i inwestycjach. Wiadomo przy tym, że nie ma biznesu bez udziału banku, zatem bank jest nieodłącznym partnerem również w zakresie ESG. Jak pokazuje przykład mBanku, działania te mogą być bardzo konkretne i realnie dążące do realizacji celów trwającej właśnie zrównoważonej rewolucji.

Płatna współpraca z mBank
d2b6wo4

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2b6wo4