Trwa ładowanie...

Obywatele UE nie potrzebują już prawa pobytu we Włoszech

Obywatele państw Unii Europejskiej, a
więc także Polacy, przebywający we Włoszech dłużej niż trzy
miesiące nie muszą już posiadać prawa pobytu.

Share
Obywatele UE nie potrzebują już prawa pobytu we Włoszech
Źródło: Jupiterimages
d288vle

Na mocy obowiązujących od 11 kwietnia przepisów wymóg uzyskania pozwolenia na pobyt zostaje zastąpiony obowiązkiem meldunkowym w gminie zamieszkania. Do tej pory taki meldunek uzyskiwało się na podstawie otrzymanego wcześniej prawa pobytu.

Dzięki przepisom wchodzącym w życie w środę, procedura legalizacji pobytu obywateli polskich oraz tych z pozostałych krajów Unii zostanie znacznie uproszczona i usprawniona. Na prawo pobytu, wydawane przez policję, czekało się nawet kilka miesięcy.

d288vle

Wpis do rejestru osób zameldowanych mogą uzyskać obywatele państw UE, ich małżonkowie, zarejestrowani prawnie partnerzy oraz pozostające na utrzymaniu któregokolwiek z nich dzieci (do 21. roku życia) oraz rodzice.

Polskie władze konsularne informując o zmianie przepisów, dotyczących także naszych obywateli, podkreśliły, że warunkiem uzyskania wpisu w urzędzie gminy jest przedłożenie dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch, albo też posiadanie środków pozwalających na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Można również przedstawić zaświadczenie o podjęciu nauki.

W chwili złożenia wniosku o zameldowanie, wydawane będzie potwierdzenie, stanowiące odpowiednik dotychczasowego pozwolenia na pobyt. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców danej gminy, można będzie otrzymać włoski dowód osobisty.

Obywatele Unii Europejskiej przebywający legalnie i nieprzerwanie na terenie Włoch przez pięć lat, uzyskają automatycznie prawo stałego pobytu.

Zgodnie z tym samym rozporządzeniem obywatele wszystkich państw UE, a zatem i Polski, mogą przebywać na terenie Włoch do trzech miesięcy bez konieczności załatwiania jakichkolwiek formalności, pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu podróży (paszportu lub dowodu osobistego). (meg)

Sylwia Wysocka

d288vle

Podziel się opinią

Share
d288vle
d288vle