Trwa ładowanie...
d3ehqx7
d3ehqx7

Odpisy BZ WBK spadły o 14,5% r/r w I poł. 2014 r.

Warszawa, 31.07.2014 (ISBnews) - Wartość odpisów na utratę wartości Banku Zachodniego WBK spadła o 14,5% r/r do 335,9 mln zł w I poł. 2014 r., poinformował bank. W tym czasie portfel kredytowy banku wzrósł o 2,5% do 75,2 mld zł.
Share
d3ehqx7

"Ujemne saldo rezerw na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) wyniosło 393,1 mln zł i zmniejszyło się o 23,1% w skali roku. Spadek dotyczy odpisów z tytułu należności od podmiotów gospodarczych rozpatrywanych indywidualnie i portfelowo oraz odpisów na ekspozycje wobec klientów indywidualnych ocenianych portfelowo" - czytamy w raporcie banku.

Niższe o 74,8% r/r dodatnie saldo odpisów na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) to głównie efekt przeklasyfikowania w I połowie 2013 r. wybranych ekspozycji kredytowych z tego portfela do należności z rozpoznaną utratą wartości.

W I połowie 2014 r. grupa sprzedała kapitał kredytowy z niepracującego portfela wierzytelności detalicznych i firmowych o łącznej wartości 128,4 mln zł wobec 395,6 mln zł rok wcześniej.

d3ehqx7

"Zmiany powstałe w wielkości i strukturze odpisów aktualizujących są przejawem ostrożnościowego podejścia Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. do zarządzania ryzykiem kredytowym" - czytamy także.

Na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 7,5% wobec 8,2% w I połowie 2013 r.

Wskaźnik kosztu ryzyka wyniósł 0,9% wobec 1,1% w I półroczu 2013 r.

Należności netto od klientów zwiększyły się o 4,9% r/r i wyniosły 71 496,6 mln zł na koniec czerwca 2014, stanowiąc 91,9% finansującej je bazy depozytowej od podmiotów niefinansowych w porównaniu ze wskaźnikiem 86,7% zarejestrowanym na koniec grudnia 2013 r.

d3ehqx7

"Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 37 314,1 mln zł i były wyższe o 8,2% w skali półrocza dzięki wysokiej aktywności Grupy w zakresie finansowania przedsiębiorstw, szczególnie w segmencie klientów korporacyjnych i GBM. W tym samym czasie należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 1,5%, osiągając z końcem czerwca br. wartość 34 548,8 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że dominujący udział w portfelu kredytów dla ludności mają kredyty na nieruchomości, które w skali 6 miesięcy odnotowały wzrost o 1,5% do kwoty 25 662,0 mln zł przy stosunkowo wysokiej i ustabilizowanej sprzedaży miesięcznej. Druga istotna składowa, tj. kredyty gotówkowe zwiększyły się o 5,0% do poziomu 5 925,8 mln zł.

(ISBnews)

d3ehqx7

Podziel się opinią

Share
d3ehqx7
d3ehqx7