Trwa ładowanie...

Operacje MF z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w 2009 r

Ministerstwo Finansów w 2009 r. zawierało na rynku dwa rodzaje transakcji typu swap: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, o wartości nominalnej 4,8 mld zł oraz transakcje typu FX SWAP na parze walut EUR/PLN oraz USD/PLN o wartości nominalnej 1,5 mld EUR i 0,2 mld USD - poinformował w piątek resort finansów w komunikacie.

Share
Operacje MF z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w 2009 r
Źródło: Jupiterimages
d1d7gie

Ministerstwo Finansów w 2009 r. zawierało na rynku dwa rodzaje transakcji typu swap: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, o wartości nominalnej 4,8 mld zł oraz transakcje typu FX SWAP na parze walut EUR/PLN oraz USD/PLN o wartości nominalnej 1,5 mld EUR i 0,2 mld USD - poinformował w piątek resort finansów w komunikacie.

"Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały krótkie okresy wykonania (do 4 miesięcy) i wartość nominalną 4,8 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2009-2010 r. W wyniku zawartych transakcji o 300 mln zł zmniejszono koszty 2009 r., a o 301,2 mln zł zwiększono koszty 2010 r." - napisano.

d1d7gie

"Transakcje zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. Koszt rozłożenia w czasie wydatków na obsługę długu był niższy od kosztu pozyskiwania środków przez Ministerstwo Finansów. NIK pozytywnie oceniła zasadność i efektywność zawartych transakcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2009 r. przekazanej do Komisji Europejskiej. Podobne transakcje rozkładające w czasie wydatki na obsługę długu publicznego stosowane były również w poprzednich latach" - dodano.

MF poinformował, że w grudniu 2009 r. po raz pierwszy zawarto na rynku transakcje typu FX SWAP z wykorzystaniem złotego.

"Zapadalność poszczególnych transakcji nie przekraczała dwóch miesięcy i ustalana była z uwzględnieniem rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Łącznie w 2009 r. przeprowadzono transakcje na parze walut EUR/PLN oraz USD/PLN o wartości nominalnej 1,5 mld EUR i 0,2 mld USD, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 6,8 mld zł. Transakcje FX SWAP polegają na wymianie dwóch walut po określonym kursie rynkowym z jednoczesnym ustaleniem warunków wymiany w odwrotną stronę w określonym czasie w przyszłości" - napisano.

"Zawarte transakcje pozwoliły na okresowe wykorzystanie posiadanych walut w celu pozyskania środków złotowych. Ostateczny koszt pozyskania środków złotowych (po uwzględnień wszystkich parametrów ekonomicznych, w tym kosztu pozyskania środków złotowych i utraconego oprocentowania środków walutowych) był znacznie niższy od kosztu emisji krótkoterminowych bonów, czy zaciągnięcia pożyczki na rynku międzybankowym dla analogicznych okresów zapadalności" - dodano.

"NIK pozytywnie oceniła zarówno celowość, jak i efektywność przeprowadzonych transakcji. Z uwagi na fakt, że przedmiotem wymiany były środki walutowe, a nie zobowiązania, powyższe transakcje (zgodnie z wytycznymi Eurostatu) były neutralne dla poziomu długu, jak również i deficytu budżetowego raportowanego do Komisji Europejskiej" - głosi komunikat.

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie