Trwa ładowanie...
d25zqs7

Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie raportu NIK (komunikat)

...

Share
d25zqs7

06.06. Warszawa - Przekazujemy oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczone na stronie internetowej resortu:

Ministerstwo Sportu i Turystki podtrzymuje swoje stanowisko i nie zgadza się z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli sformułowanymi w wystąpieniu pokontrolnym, a dotyczącymi wydatkowania środków z rezerwy celowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

MSiT zgodnie z pismem o utworzeniu rezerwy celowej miało prawo wykorzystać te środki na zarządzanie Stadionem Narodowym.

Środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012, uruchomiane decyzją Ministra Finansów, zostały przeznaczone na następujące zadania:

  1. budowa Stadionu Narodowego
  1. zagospodarowanie terenu wokół Stadionu
  1. wypłaty dla Podwykonawców
  1. koszty energii
  1. ubezpieczenie Stadionu Narodowego
  1. zadania powierzone spółce zgodnie z umową "PL. 2012"
  1. zadania powierzone spółce NCS w zakresie zarządzania Stadionem Narodowym w tym:
d25zqs7

- wynagrodzenie

- sprzątanie

- służby porządkowo - informacyjne (ochrona, monitoring)

- impreza otwarcia i inne imprezy testowe

d25zqs7

- murawa montaż/demontaż

- obsługa medyczna

- pozostałe imprezy, kampania marketingowa

- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, wynajem sprzętu, pielęgnacja zieleni, pomiary).

d25zqs7

Środki z rezerwy celowej dotyczyły całego roku budżetowego 2012. Zgodnie z pismem o utworzeniu rezerwy celowej nie było konieczności występowania przez resort sportu i turystyki do Ministra Finansów o zmianę przeznaczenia rezerwy. Decyzje o uruchamianiu środków z rezerwy celowej wraz z tytułem przeznaczenia wydawane były zawsze przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Minister Sportu i Turystyki złożył wniosek o przyznanie rezerwy do organu, który jest właściwy, zarówno do przyznania rezerwy, jak i zmiany jej przeznaczenia, a Minister Finansów wniosek uwzględnił i przyznał środki z rezerwy na cel wskazany we wniosku - tym samym niezasadny jest zarzut wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów w przypadku wątpliwości dotyczących wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej na zadania związane z Euro 2012, prosiło MSiT o wyjaśnienia i uzupełnienia, zarówno w zakresie przesyłanych informacji, jak i dokumentów. W tym przypadku MF o takie wyjaśnienia nie występowało, a zatem uznało, że środki z rezerwy mogą być wydatkowane na zarządzanie obiektem i przeprowadzenie imprez testowych.

Rezerwa nie była ograniczona czasowo. W ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, w przypadku braku zgody na finansowanie zarządzania obiektem po turnieju, resort finansów jeszcze w okresie planowania budżetu określiłby ramy czasowe dla tej rezerwy. Opis rezerwy nie determinował zakończenia wydatkowania tych środków do końca turnieju Euro 2012, ale pozwalał na ich wydatkowanie również po jego zakończeniu na inne zadania związane z zarządzaniem Stadionem Narodowym.

d25zqs7

Ponadto, Ministerstwo Sportu i Turystyki jest zdumione oryginalnym sposobem komunikowania wyników kontroli zainteresowanemu podmiotowi. Od początku resortowi nie dano żadnych możliwości i szans na ustosunkowanie się do zarzutów zawartych we wstępnym wystąpieniu pokontrolnym, wcześniej informując o nich opinię publiczną.

Do tej chwili nie dotarł do MSiT ostateczny dokument, o którym w dniu wczorajszym NIK poinformowała media. W związku z tym Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ma w tej chwili szansy na merytoryczne odniesienie się do zarzutów NIK.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kos/

d25zqs7

Podziel się opinią

Share
d25zqs7
d25zqs7