Trwa ładowanie...
d3j9bez
espi

PBG - Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie kredytowania z Nordea Bank Polski S.A. (67...

PBG - Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie kredytowania z Nordea Bank Polski S.A. (67/2011)
Share
d3j9bez

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie kredytowania z Nordea Bank Polski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/19-2009-zawarcie-znaczacej-umowy-o-wspolpracy-w-zakresie-kredytowania.html), raportu bieżącego 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku (raport dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/90-2009-zawarcie-znaczacej-umowy-o-wspolpracy-w-zakresie-kredytowania-aktualizacja-informacji.html) oraz raportu bieżącego 52/2010 z dnia 11 października 2010 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/52-2010-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-wspolpracy-w-zakresie-kredytowania.html) Zarząd Spółki PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 7 listopada br. informacji o zawarciu przez PBG S.A. w dniu 28 października 2011 roku aneksu do umowy znaczącej, której stroną jest Nordea Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej
pomiędzy Bankiem a PBG S.A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej. Na mocy aneksu, zmniejszeniu do 200.000.000 zł uległa łączna kwota zaangażowania Banku. Umowy na udzielenie produktów bankowych mogą być zawierane w terminie do 30 listopada 2012 roku. Jednocześnie zmianie uległo jedno z zabezpieczeń transakcji zawieranych w ramach limitu - cesje wierzytelności z kontraktów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej o muszą stanowić równowartość co najmniej 100% wykorzystanego limitu. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d3j9bez

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j9bez

Podziel się opinią

Share
d3j9bez
d3j9bez