Trwa ładowanie...
d2u1407
espi

PHARMENA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie przez akcjonariusza 5% w ogólnej licz...

PHARMENA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie przez akcjonariusza 5% w ogólnej liczby głosów. (8/2012)

Share
d2u1407

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHARMENA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania ? przekroczenie przez akcjonariusza 5% w ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Pharmena S.A. informuje, iż w dniu 21 listopada 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Master Pharm Polska Sp. z o.o. o przekroczeniu przez tego akcjonariusza 5% w ogólnej liczby głosów. Zarząd firmy Master Pharm Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 i art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował że w wyniku transakcji nabycia (przydziału Pharmena ? PNE) akcji Emitenta z dnia 08 października 2012, udział w ogólnej liczbie głosów w Pharmena S.A. zwiększył się powyżej progu 5%. Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przez Master Pharm Polska Sp. z o.o. przed zmianą udziału wynosiła 303 898. Procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena
S.A. wynosił 4,86%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 4,86%. Liczba aktualnie posiadanych akcji i głosów z akcji przez Master Pharm Polska Sp. z o.o. wynosi 366 314. Procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena S.A. wynosi obecnie 5,21%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 5,21%. Master Pharm Polska Sp. z o.o. poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, jak i również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u1407

| | | PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PHARMENA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-530 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wólczańska | | 178 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (42) 291 33 70 | | (42) 291 33 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Konrad Palka Prezes Zarządu
2012-11-21 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u1407

Podziel się opinią

Share
d2u1407
d2u1407