Trwa ładowanie...
d2vafal

PKOBP (PKO BP SA) - Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego ...

PKOBP (PKO BP SA) - Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A. (26/2015)

Share
d2vafal
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Raport bieżący nr 26/2015 ? Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (?Bank?) niniejszym informuje, iż w dniu 6 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła w nowym brzmieniu ?Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA oraz w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA? (?Zasady?), które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej. Zatwierdzenie Zasad przez Radę Nadzorczą Banku było warunkiem ich wejścia w życie, po przyjęciu przez Zarząd Banku w dniu 31 marca 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 26/2015 ? The Supervisory Board?s approval for the dividend policy of PKO Bank Polski S.A. Legal basis: Art. 56 section 1 point 1 of the Act of 29 July 2005 on the Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies in connection with Article 154 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 Content of the report: Referring to the current report No. 15/2015 the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (?Bank?) hereby informs that on 6 May 2015 the Bank?s Supervisory Board approved the new ?Principles for managing the capital adequacy and the internal capital in PKO Bank Polski SA and in the PKO Bank Polski Capital Group? (?Principles?), including among others the dividend policy. The enforcement of the Principles (adopted by Bank?s Management Board on 31 March 2015) was conditional under the Bank?s Supervisory Board approval.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vafal

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal