Trwa ładowanie...
d37otv8

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2012)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2012)

Share
d37otv8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012. 1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku ? 29 lutego 2012 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku ? 15 maja 2012 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku ? 14 listopada 2012 r. 2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012 roku ? 30 sierpnia 2012 r. 3.Raporty roczne: - Raport roczny za rok 2011 ? 30 kwietnia 2012 r. - Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 ? 30 kwietnia 2012 r. Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia
Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne jednostkowe informacje finansowe. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego (zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia) oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku (zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | http://pgo-sa.com.pl/ | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

Podziel się opinią

Share
d37otv8
d37otv8