Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

POZBUD T&R S.A. - Zwiększenie udziału funduszy zarządzanych przez ING Powszechne Towarzystwo ...

POZBUD T&R S.A. - Zwiększenie udziału funduszy zarządzanych przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A (14/2014)
Share
d32fk1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału funduszy zarządzanych przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu 09 kwietnia 2014 roku otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji spółki Pozbud T&R S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozliczonych w dniu 04 kwietnia 2014 roku, zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE") zwiększyły stan posiadania akcji Spółki, o co najmniej 2 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji, OFE i DFE posiadały 4.198.999 akcji Spółki, co stanowiło 15,68 % kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 4.198.999 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 13,69 % ogólnej liczby głosów. W dniu 09 kwietnia 2014 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 4.305.867 akcji Spółki, co stanowi 16,08 %
kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4.305.867 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 14,04 % ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm. ). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowska 10A
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
7772668150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w