Trwa ładowanie...
d116c95
d116c95
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. ("ZWZ") oraz proje...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. ("ZWZ") oraz projekty uchwał na ZWZ (34/2013)
Share
d116c95
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. ("ZWZ") oraz projekty uchwał na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") na dzień 23 kwietnia 2013 roku (wtorek) na godzinę 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przekazując jednocześnie w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, w tym projekty uchwał na ZWZ. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWZ_2013.pdf Ogłoszenie Zarządu o Zwołaniu ZWZA ROBYG SA
PROJEKTY UCHWAŁZWZ2013_ROBYG.pdf Projekty uchwał na ZWZA ROBYG SA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d116c95

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Zbigniew Wojciech Okoński Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d116c95

Podziel się opinią

Share
d116c95
d116c95