Trwa ładowanie...
d3zn3jl

RONSON EUROPE N.V. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

RONSON EUROPE N.V. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

Share
d3zn3jl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku Treść raportu: Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") informuje o przewidywanych datach publikacji raportów okresowych Spółki w 2012r.: 1. Skonsolidowany raport roczny za 2011 r. (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2011): 7 marca 2012 2. Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2012: 9 maja 2012 3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2012): 9 sierpnia 2012 4. Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2012 (obejmujący również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 2012): 7 listopada 2012 Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. § 103 ust. 1 oraz § 82 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Dates of publication of periodic reports in 2012 The Report: The Board of Managing Directors of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, The Netherlands (the “Company”) announces the envisaged schedule of dates of publication of the Company’s periodic reports in 2012: 1.Consolidated annual report for 2011 (including information about financial results in the 3-month period ending on 31st of December 2011): 7th March 2012 2.Consolidated quarterly report for the 3-month period ending on 31st March 2012: 9th May 2012 3.Consolidated semi-annual report (including information about financial results in the 3-month period ending on 30th June 2012): 9th August 2012 4.Consolidated quarterly report for the 9-month period ending on 30th September 2012 (including information about financial results in the 3-month period ending on 30th September 2012): 7th November 2012. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their
supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction Article 56.1.2 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies of 29 July 2005 in conjunction with § 103.1 and § 82.3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on Ongoing and Periodic Information to be Published by Issuers of Securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state as the abovementioned. | |

d3zn3jl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 TOMASZ ŁAPIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zn3jl

Podziel się opinią

Share
d3zn3jl
d3zn3jl