Trwa ładowanie...
d43c0do

SANOK - Terminy przekazywania raportów okresowych. (1/2012)

SANOK - Terminy przekazywania raportów okresowych. (1/2012)

Share
d43c0do

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SANOK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Stomil Sanok S.A. w Sanoku określa stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: za rok 2011 - Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany: 21 marca 2012 r. za I kwartał 2012 r. - Raport Rozszerzony: 14 maja 2012 r. za I półrocze 2012 r. - Raport Rozszerzony: 30 sierpnia 2012 r. za III kwartał 2012 r. - Raport Rozszerzony: 8 listopada 2012 r. Zarząd Stomil Sanok S.A. oświadcza, że zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) - Dz.U. Nr 33 poz.259 z późn. zm. (Rozporządzenie) Spółka, będąc jednostką dominującą zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe kwartalne informacje finansowe. Spółka nie publikuje raportu kwartalnego z jednostkową informacją finasową za ostatni kwartał 2011 roku zgodnie z §102 ust.1 Rozporządzenia. Spółka rezygnuje również z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za drugi kwartał
roku obrotowego zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43c0do

| | | SZPG STOMIL SANOK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SANOK | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Reymonta | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 013 465 44 44 | | 013 465 44 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@stomilsanok.com.pl | | www.stomilsanok.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 687-00-04-321 | | 004023400 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Marek Łęcki Prezes Zarządu
2012-01-30 Grażyna Kotar Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43c0do

Podziel się opinią

Share
d43c0do
d43c0do