Trwa ładowanie...
d3dd38o

STALPROFI - Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazoc ...

STALPROFI - Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk. (8/2015)

Share
d3dd38o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 3/2015 Zarząd Stalprofil informuje, iż w dniu 6 marca 2015 roku powziął informację o podpisaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., na wniosek konsorcjum w składzie: ZRUG Zabrze S.A. i Stalprofil S.A., aneksów do umów o udzielenie gwarancji kontraktowych, które wydłużają terminy ważności gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek kontraktu pn.: ,,Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk", udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie dla Etapu II Karlino - Koszalin i Etapu III Koszalin Słupsk odpowiednio do 30 marca 2015r. w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do 30 marca 2018r. w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi. Wartość gwarancji dla Etapu II i III, których termin uległ wydłużeniu wynosi odpowiednio 11 841 129,60 PLN dla gwarancji należytego wykonania i 3 552 338,89 PLN dla gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek. Łączna wartość
udzielonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek dla Etapu II, III i IV nie uległa zmianie i wynosi odpowiednio 27 537 510,60 PLN i 8 261 253,19 PLN. Termin obowiązywania powyższych gwarancji został wydłużony w związku z przesunięciem terminu realizacji kontraktu z dnia 10 maja 2012 r. o generalną realizację inwestycji pod nazwą ,,Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk: Etap II Karlino-Koszalin, Etap III Koszalin - Słupsk i Etap IV Słupsk Wiczlino?. Warunki finansowe, na jakich udzielone zostały w/w gwarancje nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Umowy gwarancji, do których zostały sporządzone w/w aneksy spełniają kryterium znaczącej umowy ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-308 | | Dąbrowa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 11a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-03-06 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

Podziel się opinią

Share
d3dd38o
d3dd38o