Trwa ładowanie...
d14fxq9

UOKiK: Zbyszko ukarany za reklamę (komunikat)

...

Share
d14fxq9

07.09. Warszawa - UOKiK informuje:

Reklama Veroni Mineral Fit wprowadzała konsumentów w błąd - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na producenta napoju - spółkę Zbyszko Company - została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 240 tys. zł

Uznaje się, że reklama wprowadza w błąd, gdy na jej podstawie konsument uzyskuje fałszywe wyobrażenie na temat towaru lub usługi a wprowadzające w błąd informacje mogą wpłynąć na jego decyzję dotyczącą nabycia towaru lub usługi. Nie ma przy tym znaczenia, czy konsument zdecyduje się na skorzystanie z danej oferty.Obecnie UOKiK prowadzi 30 postępowań dotyczących reklam.

d14fxq9

Zakończone przez Prezes UOKiK postępowanie przeciwko spółce Zbyszko Company w sprawie kampanii promocyjnej produkowanego przez nią napoju Veroni Mineral Fit miało wyjaśnić m.in., czy zawarta w reklamie sugestia, że za wyjątkiem reklamowanego produktu wszystkie inne aromatyzowane napoje bezalkoholowe są szkodliwe ze względu na zawarte w nich konserwanty, mogła wprowadzić konsumentów w błąd co do szkodliwości stosowania dozwolonych substancji dodatkowych. Chodzi o zastosowane w przedmiotowej reklamie zabiegi socjotechniczne mające nakłonić konsumentów do nabywania reklamowanego produktu (m.in. sformułowanie: większość z Państwa nie kupuje wód smakowych. Trudno się dziwić - benzoesan sodu, sorbinian potasu - to konserwanty. Jeszcze trochę a będziemy wszyscy świecić. Dodatkowo postać aktorki otaczała łuna świetlna, a butelka z napojem zawierającym konserwanty została wyrzucona do kosza na śmieci. Skargi w tej sprawie złożyli do UOKiK Polska Federacja Producentów Żywności i Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł
Rozlewniczy.

Obowiązujące przepisy pozwalają na dodawanie do aromatyzowanych napojów bezalkoholowych, jakim jest Veroni Mineral Fit, środków konserwujących wymienionych w reklamie. W toku postępowania Prezes Urzędu uzyskał w szczególności opinie Instytutu Żywności i Żywienia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie szkodliwości konserwantów dodawanych do żywności. Eksperci potwierdzili, że stosowanie ich zgodnie z przepisami nie powinno być szkodliwe dla zdrowia konsumentów. Zdaniem Prezes UOKiK oceniana reklama skonstruowana była w sposób, który sugerował, że za wyjątkiem promowanego produktu wszystkie inne tzw. "wody smakowe" są szkodliwe ze względu na zawarte w nich konserwanty i przez to konsument mógł zostać wprowadzony w błąd.

Urząd uznał również, że podkreślanie w kampanii szkodliwego działania konserwantów znajdujących się w tzw. "wodach smakowych" innych niż Veroni Mineral Fit, może wywoływać u konsumentów lęk. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności przekaz odwołujący się do uczuć klientów poprzez wywołanie lęku.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje Prezesowi UOKiK możliwość nałożenia kary finansowej w wysokości 10 proc. ubiegłorocznych przychodów na przedsiębiorcę, który narusza zbiorowe interesy konsumentów. W tym wypadku kara wynosi 240 856 zł. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka złożyła odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK. Sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

d14fxq9

Nie tylko reklama może wprowadzać konsumentów w błąd - także informacje zawarte na opakowaniu produktu. Co roku UOKiK zleca Inspekcji Handlowej kontrolę jakości i prawidłowości oznakowania soków, napojów bezalkoholowych i wód. W toku ostatniej kontroli Inspektorzy wnieśli zastrzeżenia do 135 ze 1138 skontrolowanych partii towarów.

Nieprawidłowości dotyczyły m.in.: niezgodnej z przepisami i deklaracjami producentów jakości oraz niewłaściwego oznakowania - niewymienienie w składzie konserwantów, których obecność potwierdziły badania laboratoryjne czy podawania informacji nie słodzony albo bez dodatku cukru, podczas gdy w składzie wymieniono cukier.

Urząd przypomina konsumentom, którzy zostali wprowadzeni w błąd, że mogą w takiej sytuacji skorzystać z pomocy m.in. rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/. Bezpłatne porady udzielane są pod numerem infolinii 0 800 800 008. Dochodzenie roszczeń może ułatwić również ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która daje konsumentom możliwość wytoczenia powództwa w ich indywidualnych sporach z przedsiębiorcami. W toku takiego postępowania sąd weryfikuje, czy dana praktyka rynkowa przedsiębiorcy jest nieuczciwa. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić przed sądem, że stosowana przez niego praktyka rynkowa nie wprowadza konsumentów w błąd.

O tym jak skutecznie dochodzić roszczeń na mocy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym informuje przewodnik wydany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny na na stronie Urzędu www.uokik.gov.pl http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/publikacje/ochrona_konsumentow/. W formie tradycyjnej można go otrzymać po złożeniu zamówienia faksem - (22) 826 11 86, e-mailem - joanna.latka@uokik.gov.pl bądź telefonicznie - (22) 55 60 502.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ sdd/

d14fxq9

Podziel się opinią

Share
d14fxq9
d14fxq9