Trwa ładowanie...
d19wfoq

VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów (2/2012)

VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów (2/2012)

Share
d19wfoq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VENITI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od 2E Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr): "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 2E Investments Limited - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z przepisami Republiki Cypru pod nr HE 220748 z siedzibą w Nikozji (Cypr), pod adresem Vyzantiou 30 2nd floor, office 22, Strovolos P.C. 2402 Nicosia - niniejszym zawiadamia o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. ? spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 30 grudnia 2011 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna) 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału zawiadamiający nie posiadał akcji VENITI S.A. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 340.000 akcji stanowiących 30,47% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 340.000 głosów, co stanowi 30,47% ogólnej liczby głosów. 4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: Składający zawiadomienie nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w
ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy 5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych. 6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy ? wskazane umowy nie zostały zawarte." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

| | | VENITI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VENITI S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-591 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | BATOREGO | | 18 LOK.248 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 490 99 50 | | +48 (22) 490 93 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@veniti.pl | | www.veniti.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7010204825 | | 141998845 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

Podziel się opinią

Share
d19wfoq
d19wfoq