Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

WOJAS S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe za 2010 rok i korekta prognoz (6/2011)

WOJAS S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe za 2010 rok i korekta prognoz (6/2011)
Share
d1i7quk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WOJAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe wyniki finansowe za 2010 rok i korekta prognoz | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WOJAS S.A. informuje, że po dokonaniu analizy wyników 2010 roku dokonuje korekty prognoz przedstawionych w raporcie bieżącym nr 34/2010 z 8 listopada 2010 r. oraz raporcie bieżącym nr 26/2010 z 31 sierpnia 2010 r. i podaje szacunkowe wyniki za 2010 r.:Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 129 mln złEBITDA: 9,7 mln złZysk brutto: 5,7 mln złZysk netto: 4,5 mln złPowodem zmiany prognozy jest zaistnienie uzasadnionej przesłanki co do zmiany o co najmniej 10% jednej z prognozowanych wielkości. Na osiągnięcie lepszych wyników od wcześniej prognozowanych wpłynęła wyższa sprzedaż w miesiącach listopad - grudzień 2010 r.Jednocześnie osiągnięte wyniki za 2010 r. są lepsze od wyników za 2009 r., które wyniosły odpowiednio: skonsolidowane przychody ze sprzedaży 91 994 tys. zł, EBITDA 2 380 tys. zł, strata brutto 332 tys. zł, strata netto 750 tys. zł.Ostateczne wyniki Spółki za 2010 rok, zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego termin publikacji jest zaplanowany na 21 marca 2011 r., po zweryfikowaniu
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. przez audytora.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A. Przemysł lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400 Nowy Targ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica) (numer)
+48 18 264 92 10 +48 18 264 92 11
(telefon) (fax)
ri@wojas.pl www.wojas.pl
(e-mail) (www)
7352691202 120415969
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk