Trwa ładowanie...
d3xpne5

ZPUE - nabycie udziałów podmiotu powiązanego (1/2013)

ZPUE - nabycie udziałów podmiotu powiązanego (1/2013)

Share
d3xpne5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | nabycie udziałów podmiotu powiązanego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem, jako kupującym, a Panem Bogusławem Wypychewicz, jako sprzedawcą, została zawarta umowa sprzedaży udziałów spółki ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie. W myśl postanowień niniejszej Umowy ZPUE S.A. nabyła 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, o wartości nominalnej 1000 zł. (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 25000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za łączną cenę 4 zł. (cztery złote) za wszystkie nabyte udziały, tj. za cenę 0,16 zł. (szesnaście groszy) za jeden udział. Udziały objęte wskazana powyżej umową stanowią 50 % w kapitale zakładowym spółki ZPUE Holding sp. z o.o. i dają prawo do 50 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Pan Bogusław Wypychewicz wchodzi w skład rady nadzorczej Emitenta oraz pośrednio poprzez spółki Koronea S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Koronea Investment S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu jest większościowym akcjonariuszem ZPUE S.A.
Równocześnie w dniu 2 stycznia 2013 r. Emitent, jako kupujący, zawarł z Panią Małgorzatą Wypychewicz, jako sprzedawcą, umowę sprzedaży udziałów spółki ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie. Na podstawie tej umowy ZPUE S.A. nabyła od Pani Małgorzaty Wypychewicz 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, o wartości nominalnej 1000 zł. (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 25000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za łączną cenę 4 zł. (cztery złote) za wszystkie nabyte udziały, tj. za cenę 0,16 zł. (szesnaście groszy) za jeden udział. Udziały objęte wskazana powyżej umową stanowią 50 % w kapitale zakładowym spółki ZPUE Holding sp. z o.o. i dają prawo do 50 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Pani Małgorzata Wypychewicz wchodzi w skład rady nadzorczej Emitenta oraz pośrednio poprzez spółki Koronea S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Koronea Investment S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu jest większościowym akcjonariuszem ZPUE S.A. Z uwagi na uprzednio złożone oświadczenia przez
dotychczasowych udziałowców spółki ZPUE Holding sp. z o.o., w zakresie rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa zakupu przedmiotowych udziałów, przeniesienie udziałów nastąpiło z dniem 2 stycznia 2013 r. Pozostałe warunki rzeczonych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków w tego typu umowach. Nabycie udziałów spółki ZPUE Holding sp. z o.o. stanowi element przyjętej przez Zarząd ZPUE S.A. strategii zakładającej włączenie w struktury grupy kapitałowej ZPUE S.A. wszystkich podmiotów bezpośrednio wpływających na działalność operacyjną. ZPUE Holding Sp. z o.o. świadczyła w 2012 roku dla grupy kapitałowej ZPUE m.in. usługi w zakresie księgowości i obsługi kadrowej | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xpne5

| | | ZPUE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPUE | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 29-100 | | Włoszczowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jędrzejowska | | 79c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 3881000 | | 041 3881001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | board@zpue.pl | | zpue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 656-14-94-014 | | 290780734 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-01-02 Stanisław Toborek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xpne5

Podziel się opinią

Share
d3xpne5
d3xpne5