Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

08OCTAVA - Inormacja o złożeniu żądania wcześniejszego wykupu obligacji (11/2014)

08OCTAVA - Inormacja o złożeniu żądania wcześniejszego wykupu obligacji (11/2014)
Share
d1xkjli

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Inormacja o złożeniu żądania wcześniejszego wykupu obligacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Octava S.A. (?Spółka?, ?Octava?) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. spółce zależnej Octava - Brilla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jasna 1 Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej ?Jasna 1?) zostało złożone przez Salokin Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) żądanie wcześniejszego wykupu wyemitowanych przez Salokin Limited a przysługujących Jasna 1 1.381.304 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.381.304,00 Euro (?Obligacje?). Przedmiotem wcześniejszego wykupu są obligacje Salokin Limited przysługujące Jasna 1. Datę wcześniejszego wykupu Obligacji określono na dzień 6 listopada 2014 r. z zastrzeżeniem, że wykup może nastąpić w drodze przekazu. Zgodnie z wystosowanym żądaniem, z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji, Jasna 1 wypłacona zostanie wartość nominalna Obligacji - 1.381.304,00 Euro powiększona o narosłe do dnia wcześniejszego wykupu odsetki w kwocie 164.083,78 Euro tj. łączna kwota 1.545.387,78 Euro. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 listopada 2014 r. organ
zarządzający (dyrektorzy) Salokin Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) podjął uchwałę o wypłacie dywidendy zaliczkowej w łącznej kwocie 1.198.709,28 Euro. Jasna 1, której przysługuje 30% udziałów w kapitale zakładowym Salokin Limited, uprawniona będzie do otrzymania tytułem dywidendy zaliczkowej kwoty 359.613 Euro (w zaokrągleniu do 1 Euro). Spółka informowała o inwestycji Jasna 1 w Obligacje m. in raportem bieżącym nr 9/2013 z dnia 15 maja 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 10/2013 z dnia 21 maja 2013 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-131 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grzybowska 2 lok 54
(ulica) (numer)
+48 22 350 62 45
(telefon) (fax)
biuro@octava.com.pl www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli