Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

08OCTAVA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym ...

08OCTAVA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 23 marca 2012 roku (11/2012)
Share
d3c077i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 23 marca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. ("Fundusz"), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 23 marca 2012 roku. 1/ Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone 78.724.351 głosów przysługujących z posiadanych akcji, co stanowiło 81,62% w liczbie głosów na ZWZ oraz 62,56% w ogólnej liczbie głosów; 2/ ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie 10.623.583 głosy przysługujące z posiadanych akcji, co stanowiło 11,01% w liczbie głosów na ZWZ oraz 8,44% w ogólnej liczbie głosów; 3/ Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie 4.878.225 głosów przysługujących z posiadanych akcji, co stanowiło 5,06% w liczbie głosów na ZWZ oraz 3,88% w ogólnej liczbie głosów; Na ogólną liczbę 125.843.667 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 96.454.807 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i