Trwa ładowanie...
dfxk2on

140 projektów za 4,3 mld zł w Małopolskim Planie Inwestycyjnym

140 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 4,3 mld zł znalazło się w Małopolskim Planie Inwestycyjnym przedstawionym w czwartek przez władze województwa. "Tak wielkiego programu inwestycyjnego województwo jeszcze nie miało" - ocenił marszałek Marek Sowa.

Share
dfxk2on

Jak wyjaśnił marszałek, w dokumencie zebrane zostały najważniejsze zadania z wieloletnich planów inwestycyjnych, które zarząd regionu chce zrealizować do 2023 r. Finansowane będą one z różnych źródeł, funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, budżetu województwa i samorządów lokalnych, a także budżetu państwa.

"Ten dokument jest potrzebny, bo tak wielu tak dużych inwestycji nie da się realizować chaotycznie - musi być stworzony spójny plan rozpisany na kolejne lata, aby osiągnąć konkretne efekty" - ocenił Sowa.

Podstawą dla MPI są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Jednocześnie plan został powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Małopolskiego.

dfxk2on

Według Sowy Małopolski Plan Inwestycyjny obejmuje przedsięwzięcia podejmowane przez samorząd województwa oraz jednostki mu podległe. Nie zawiera jednak wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków budżetu województwa. Koncentruje się na przedsięwzięciach o znaczeniu strategicznym dla regionu.

W planie znalazły się zadania z wielu obszarów, obejmujące zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak związane np. z promocją, profilaktyką zdrowotną, nauczaniem czy prowadzeniem polityki rozwoju. Najwięcej pieniędzy, około 2,4 mld zł zostanie przeznaczonych na rozwój transportu.

W wyniku realizacji MPI zostanie m.in. zbudowanych 14 nowych obwodnic miast i wsi o łącznej długości 63 km. Rozbudowanych i zmodernizowanych będzie 20 odcinków dróg wojewódzkich o łącznej długości ponad 350 km, zakupionych będzie ok. 30 nowoczesnych pociągów na potrzeby Kolei Małopolskich, a także zbudowanych ok. 700 km ścieżek rowerowych w całym regionie.

Przewidziano wsparcie dla 14 instytucji kultury, w tym utworzenie dwóch nowych instytucji: Międzymuzealnego Centrum Konserwacji i Magazynowania Muzealiów oraz Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej (pierwsze takie instytucje w kraju). Zaplanowano też 11 inwestycji w dziewięciu małopolskich szpitalach na łączną kwotę prawie 199 mln zł.

dfxk2on

Podziel się opinią

Share
dfxk2on
dfxk2on