Trwa ładowanie...
d308gbj

2C PARTNERS - Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW (31/2015) - EBI

2C PARTNERS - Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW (31/2015)

Share
d308gbj
NEW CONNECT
Raport EBI nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) wniosek o zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez KDPW 58.908 sztuk (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem) akcji Spółki na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w celu ich dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Tylec Prezes Zarządu
Michał Owsiewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj