Trwa ładowanie...
d1whmbk
d1whmbk
espi

5th Avenue Holding - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną (1/2015) - EBI

5th Avenue Holding - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1whmbk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 5TH AVENUE HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015r. wpłynęła zwrotnie podpisana przez bank umowa którą spółka zależna tj. Broadway Investment Sp. z o.o. zawarła z Bankiem z siedzibą w Polsce. Umowa dotyczy kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy obiektu budynku mieszkalnego z częścią biurową i handlowo-usługową - Manhattan Place w Warszawie. Wartość zawartej umowy o kredyt inwestycyjny wynosi 43.000.000,00,- złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych). Termin spłaty został ustalony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej rocznej stopy oprocentowania kredytu, naliczanej od aktualnego salda zadłużenia kredytowego w stosunku rocznym. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna do kwoty 86.000.000,00,- złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów złotych) na przedmiotowej nieruchomości. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych postanowień tego typu
umów. Umowa została uznana za istotną, ponieważ jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jakub Robel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1whmbk

Podziel się opinią

Share
d1whmbk
d1whmbk