Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

A.PL INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA w dniu 11.06.2012 (...

A.PL INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA w dniu 11.06.2012 (6/2012)
Share
d14bh3t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
A.PL INTERNET S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA w dniu 11.06.2012
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd A.pl Internet S.A. poniżej przekazuje listę akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2012 roku: Akcjonariusz 1: PP Venture Private Investment Limited Liczba głosów: 1.751.666 Udział w liczbie głosów na NWZA: 61,12% Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 44,08% Akcjonariusz 2: Bomi S.A. Liczba głosów: 702.800 Udział w liczbie głosów na NWZA: 24,52% Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 17,69% Akcjonariusz 3: F24 S.A. Liczba głosów: 411.607 Udział w liczbie głosów na NWZA: 14,36% Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 10,36% Zgodnie z powziętą Uchwałą nr 3, NWZA zarządziło przerwę w obradach trwającą do 4 lipca 2012 roku do godz. 11.00.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

A.PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
A.PL INTERNET S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Postępu 6
(ulica) (numer)
22 652 14 75 22 300 11 59
(telefon) (fax)
ri@a.pl www.a.pl
(e-mail) (www)
527-263-39-11 142475575
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Radosław Celiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t