Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

AB S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez członka Zarządu (1/2015)

AB S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez członka Zarządu (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji przez członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 27 stycznia 2015 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.) od członka Zarządu o zbyciu akcji AB S.A. (Emitenta). Transakcja dotyczyła sprzedaży przez tegoż Członka Zarządu, w dniu 22 stycznia 2015 roku 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji Emitenta po średniej cenie 32,10 zł za akcję. Transakcja sprzedaży została przeprowadzona na GPW, jako transakcja sesyjna zwykła.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar