Trwa ładowanie...
d2q71rr
espi

AB S.A. - Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji obligacji na ...

AB S.A. - Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii AB01 120819 spółki AB S.A. (25/2014)
Share
d2q71rr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii AB01 120819 spółki AB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 oraz §17, w związku z §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii AB01 120819 o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda. Rejestracja w Krajowym Depozycie nastąpi w dniu 10 listopada 2014 r. Podstawą prawną do dokonania rejestracji są następujące uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wyżej wymienionych obligacji: ? Uchwała nr 1257/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 listopada 2014 r., ? Uchwała nr 222/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 6 listopada
2014 r. , o których Zarząd AB S.A. informował w raporcie bieżącym nr 23/2014 w dniu dzisiejszym. Obligacje, o których mowa powyżej, zostaną oznaczone kodem PLAB00000035. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q71rr

Podziel się opinią

Share
d2q71rr
d2q71rr