Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (99/2012)

Share
d2hkoi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC DATA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 listopada 2012 roku do Spółki wpłynęło w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Pana Tomasza Zatorskiego, Członka Zarządu Emitenta (Zawiadamiający), w którym poinformował on o dokonaniu w dniu 29 listopada 2012 r. transakcji na akcjach Emitenta poza rynkiem regulowanym, w trybie innej czynności prawnej. Zgodnie z treścią zawiadomienia w dniu 29 listopada 2012 r. Członek Zarządu Emitenta objął 15 162 akcji Emitenta po cenie 1,00 zł za jedną akcję. Zawiadamiający w ramach objęcia akcji, o którym mowa powyżej, objął 4 689 akcji serii F Emitenta oraz 10 473 akcji serii G Emitenta. Akcje serii F zostały objęte w wykonywaniu uprawnienia wynikającego z posiadanych przez Członka Zarządu Emitenta 4 689 warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu ABC DATA S.A. oraz spółek zależnych, o którym
szerzej w Prospekcie emisyjnym ABC Data S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2010 roku (str. 76-78). Akcje serii G zostały objęte w wykonywaniu uprawnienia wynikającego z posiadanych przez Członka Zarządu Emitenta 10 473 warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu ABC DATA S.A. oraz spółek zależnych, o którym szerzej w Prospekcie emisyjnym ABC Data S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2010 roku (str. 76-78). Akcje serii G i F zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmienionej Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2009 r. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-6760900 | | 22-614 16 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.eu | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Wojciech Łastowiecki Wiceprezes Zarządu
2012-11-30 Tomasz Zatorski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3